top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Ján Kubašek – signatár Pittsburskej dohody

Updated: Jul 6, 2020


Štefan-Kubašek,-synovec,-pri-hroboch-svojich-predkov

Ján Kubašek prišiel na svet v Starej Ľubovni. Narodil sa do starej a váženej meštianskej rodiny 15. apríla 1885. Rodné mesto nebolo síce veľké, ale zato bohaté a hrdé na svoju históriu. Hrad nad mestom sa cez stáročia stal nemým svedkom mnohých zápasov nielen o prežitie, ale aj o vízie lepšej budúcnosti.

Ján Kubašek 1

V minulosti významné kráľovské mesto malo v časoch detstva Jána Kubašeka už iba menej významné postavenie vo veľkom Uhorsku. Hrdosť mešťanov na rodný kraj a korene starých rodov však zostali. Ján najskôr ukončil v Starej Ľubovni ľudovú školu a v štúdiu pokračoval na neďalekom gymnáziu v Podolínci. Neskôr v štúdiách pokračoval v Spišskej Novej Vsi, kde v roku 1902 aj zmaturoval. Tak, ako mnoho jeho rodákov, aj on odišiel z mesta pod malebnými Vysokými Tatrami a vybral sa do ďalekého sveta. Na loď do USA nastúpil v októbri 1902. Mal iba necelých 18 rokov. Po príchode do USA sa rýchle zorientoval a usúdil, že najlepším jeho zamestnaním bude miesto v banke. Nakoniec sa usadil v Pensylvánii a zamestnal sa ako bankový úradník v meste Olyphant. Dnes presne nevieme, aké vnuknutie vstúpilo do svedomia i vedomia mladého človeka v ďalekej cudzine a čo ho ovplyvnilo v jeho ďalšom živote. Isté je však jedno, J. Kubašek sa v roku 1908 rozhodol pre kňazské povolanie. V roku 1912 absolvoval štúdium teológie v Arcibiskupskom seminári sv. Jozefa v Yonkers a za kňaza ho vysvätili 14. februára 1919. Je zaujímavé, že od svojej vysviacky až do smrti pôsobil na slovenskej farnosti Najsvätejšej trojice v Yonkers v štáte New York. Najskôr ako kaplán a neskôr ako správca farnosti až do svojej smrti 16. júna 1950…


Text a foto: Štefan Dlugolinský

Rodičia-Jána-Kubašeka-na-cintoríne-pri-Yonkers-

Sociálny-ústav-pre-seniorov-postavená-z-iniciatívy-Jána-Kubašeka-

Ako ďalej žil náš významný rodák v Amerike, čo všetko vybudoval a o čo sa zaslúžil i to, kde je pochovaný on i jeho rodičia, sa dozviete v pokračovaní rozsiahleho materiálu z pera Štefana Dlugolinského, ktorý sa vybral po stopách nášho významného rodáka až do USA.  A to v ĽN č. 40, ktoré bude v predaji do 6. novembra 2018.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.

Kommentarer


bottom of page