top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Inšpekcia ŽP: Odpad vypúšťali nad rámec povolenia

Updated: Jan 29, 2021

Záhadná pena, ktorú spozorovali na rieke Poprad v Starej Ľubovni ešte minulý november zahltila obrovskú plochu. Jej výskyt vyvolal viacero reakcií. Prípad zobrala do rúk Inšpekcia životného prostredia, ktorá dospela k zisteniam.Na neobvykle zapenenú hladinu pri vodnej elektrárni ste nás v novembri 2020 upozornili viacerí. Miesto si prišlo obzrieť aj niekoľko úradníkov, ktorých agendou je najmä ochrana životného prostredia. Inšpekcia označila haváriu ako “mimoriadne zhoršenie vôd na vodnom toku“.


Prípad sme, samozrejme, monitorovali a niektorí ste sa naň zároveň pýtali. „Nemalo by to ostať bez povšimnutia, aby sa niečo podobné viac nezopakovalo. Všetci by si mali uvedomiť, že ide o naše životné prostredie,“ povedal jeden z čitateľov, ktorý chcel ostať v anonymite.O VÝŠKE POKUTY ROZHODNÚ

Inšpekcia potvrdila, že výskyt neznámej látky má zdokumentovaný a to nielen na rieke Poprad, ale i v jej prítoku Kamienka. Odtiaľ totiž prichádzal zdroj znečistenia. Úhyn rýb, ani iných vodných živočíchov podľa zodpovedných pozorovaný nebol. Inšpektori vykonali obhliadku a zistili, že k znečisteniu vôd došlo z objektu nachádzajúceho sa v neďalekom Hniezdnom. Potvrdiť to mali aj laboratórne rozbory. „Bolo zistené, že spoločnosť BGV, s.r.o. vypúšťala odpadové vody do recipientu Kamienka nad rámec vydaného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, čím došlo k znečisteniu potoka Kamienka a tým vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd, ktoré sa okrem iného prejavovalo vytváraním peny na hladine vody,“ povedal o zisteniach Michal Kortiš z Inšpekcie životného prostredia. Ako ďalej dodal, úradníci začnú správne konanie. „Vo veci uloženia pokuty za správny delikt.“

Presnú výšku pokuty zatiaľ Inšpekcia nezverejnila.

Priestor na reakciu sme ponúkli aj dotknutej spoločnosti. Na našu požiadavku prostredníctvom formulára na webe však nereagovala.Peter Rindoš, foto: ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 3 (27. január 2021)


Comments


bottom of page