top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Hazardným hrám odbíjajú posledné hodiny

Updated: Jul 9, 2020


Už len niekoľko dní a hazardu v Starej Ľubovni definitívne odzvoní. K 31. decembru tohto roku totiž dobehne posledná licencia, ktorú muselo Mesto Stará Ľubovňa rešpektovať aj po zákaze hazardu v podobe hlasovania poslancov 10. decembra 2015.


Samospráva sa od 1. januára 2016, kedy začalo platiť VZN-ko o zákaze hazardných hier, musela vysporiadať ale aj s postupným výpadkom financií, ktoré plynuli do mestskej pokladnice. A nebolo ich málo, príjem mesta z výherných hracích terminálov (VHT) predstavoval ročne okolo 60 tisíc eur. „Aj keď pre mestskú pokladnicu to znamená výpadok príjmov, podarilo sa nám s ním vysporiadať, keďže hospodársky výsledok mesta je priaznivý,“ vyjadril sa k škrtu primátor mesta Ľuboš Tomko, ktorý aj s časovým odstupom hodnotí tento krok veľmi pozitívne. Predposledný príjem mesta z VHT za 1. polrok 2017 bol tak vo výške 6 888 € a ďalší, posledný by mal byť známy až po decembri. „V súvislosti so zmenou zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod na základe hlásenia o počte terminálov k 1. máju a 31. decembru kalendárneho roka a v týchto termínoch predkladá obci vyúčtovanie a uhrádza odvod,“ vysvetlila Ivana Pilátova z MsÚ. Zatiaľ teda dobiehajú posledné peniažky aj mestu a radnica neeviduje ani protesty podnikateľov. Aj obavy z možných následkov a náhrady škôd, ktoré by si podnikatelia mohli uplatňovať, boli totiž dôvodom na neschválenie tohto VZN v auguste v roku 2013 (vtedy zákaz neprešiel o jeden hlas), o dva roky neskôr už poslanci rozhodli ináč. Pripomenúť treba, že zákaz hazardu už v meste bol aj predtým, poslanci ho výraznou väčšinou prijali v júni roku 2012. Vtedy im to dovolila novela zákona, ktorá takúto právomoc dala mestám. No už v závere roka im ju aj zobrala a oklieštila. Poslanci už nemohli zakázať hazard na svojom území, potrebná bola petícia s podpismi 30 % obyvateľov mesta. Tú v Starej Ľubovni podpísal v roku 2013 dostatočný počet občanov, otázniky ale vznikli okolo právoplatnosti niektorých podpisov. To sa ale už neskôr nezopakovalo, na podporu zákazu sa vyzbieralo v petičných akciách vyše štyri tisíc platných hlasov voličov. Ešte pripomenieme ostatné hlasovanie, za zákaz zdvihlo ruku zo 17-tich poslancov 16, jeden sa zdržal hlasovania. Od roku 2016 tak postupne utíchali výherné hracie terminály v 11-tich prevádzkach mesta, kde bolo vyše 70 týchto prístrojov. A 31. decembra cinkne posledný!

Foto: Peter Šlosár

DSC_0930

Posledná prevádzka s výhernými automatmi na Nám. sv. Mikuláša teda silvestrovskou polnocou dáva definitívnu bodku za niekoľkoročnou dilemou – či hazard v meste áno, alebo nie.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 43 (28. november 2017)


bottom of page