top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Hasiči varujú: schodiská nie sú kvetinárstva

Updated: Jul 14, 2020


Vladimir Halko

Do redakcie sme dostali list od čitateľa, ktorému prekáža to, že v poslednom období si mnohí obyvatelia panelákov urobili zo schodísk a priestorov pri výťahoch a dverách doslova kvetinárstva. „Ak niektoré ženičky upozorníte, že ako by tu prešli technikou naložení záchranári alebo hasiči, ešte vám vynadajú,“ napísal autor, ktorý upozornil na problém, ktorý ale nie je nový. Hasiči už v minulosti upozorňovali na tento neduh, ktorý môže v konečnom dôsledku ublížiť hlavne tým, ktorí si priestor takto zatarasili.


„Po určitom čase sa opäť vraciame k problematike zatarasovania chodieb a únikových východov v bytových domoch kvetmi a nepotrebnými vecami. Na základe aktuálnych zistení kontrolnou skupinou treba konštatovať, že situácia nie je ani v našom okrese dobrá,“ vyjadril sa k situácii Vladimír Haľko (na fotografii), riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Starej Ľubovni. Legislatíva pritom doslova zakazuje umiestňovať na schodiskách rôzne predmety, kvety, tzv. botníky a iný horľavý materiál, pretože ide o jedinú chránenú únikovú cestu z jednotlivých bytov. V tomto priestore nesmú byť umiestnené zariaďovacie predmety alebo iné zariadenia, ktoré zužujú šírku únikovej cesty okrem konštrukcií dverí do bytov, okien a madiel zábradlí. „Toto, samozrejme, trápi hasičov. A aj my dostávame podnety od občanov, ktorí si uvedomujú možné následky v prípade vzniku požiaru. Pritom sme svedkami toho, že nazhromaždené predmety na schodištiach môžu narobiť veľké problémy, a to cez rôzne médiá pri vzniku požiarov v bytových domoch. Silné zadymenie schodísk, zložitá orientácia pri evakuácii obyvateľov a náročná činnosť hasičov pri likvidácii požiaru za použitia dýchacích prístrojov znižujú viditeľnosť na minimum. V tomto priestore stačí skrinka na topánky, kočík, bicykel či kvet, aby došlo k zraneniu evakuovanej osoby alebo hasiča, prípadne k strate orientácie,“ varuje V. Haľko. Estetický dojem z kvetov, je tak jedna vec, iná je bezpečnosť. A tu sú hasiči nekompromisní. Aj preto budú podľa V. Haľka aj naďalej príslušníci Hasičského a záchranného zboru dbať na to, aby priestory schodísk boli trvale voľné a neboli zatarasované. Výhovorky typu, že si občania nemajú, kde uložiť veci či, že sú tam len dočasne, pritom neobstoja. „V spolupráci so správcami bytových domov budú pokračovať kontroly a v prípade porušovania právnych predpisov sa pristúpi k udeľovaniu pokút,“ dodal rozhodne riaditeľ hasičov. A že to nie je len vyhrážka, potvrdzuje fakt, že doteraz bolo uložených za toto protiprávne konanie päť pokút vo výške 3300 €.


Комментарии


bottom of page