top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

FS Vrchovina oslávil 10. výročie svojho vzniku

Updated: Jun 30, 2020


DSC_0889

Na začiatku bola len partia zanietených ľudí, ktorí presne vedeli, čomu sa naozaj chcú venovať. 1. augusta v roku 2009 sa stretlo deväť mladých ľudí, ktorí sa rozhodli založiť folklórny súbor. Pomenovali ho Vrchovina a funguje už krásnych desať rokov. O ňom a o folklórnom živote nám porozprávala vedúca súboru Františka Marcinová.


Vyrastala vo folklórnej rodine. Cez Vianoce u nich boli zapnuté tradičné folklórne filmy ako Vianočné oblátky a Rok na dedine. V septembri ubehne 20 rokov, od kedy sa venuje ľudovému tancu. Pri prvých zmienkach o založení nového súboru bola F. Marcinová proti. Skupinka vysokoškolákov to však nezavrhla úplne, chceli totiž vytvoriť skupinu, kde budú chodiť prevažne vysokoškoláci a mladé páry, ktoré už mali aj malé deti. „V roku 2009 sme sa streli a povedali sme si, že ideme založiť súbor. Bolo to náročné obdobie, pretože som začínala pracovať a zároveň som sa pustila do doktorandského štúdia. A vzhľadom k tomu, že som zo zakladajúcej skupinky deviatich ľudí bola jediná, čo som ostala v Starej Ľubovni, tak som ešte aj „získala titul“ vedúca. A tak sme založili súbor,“ vrátila sa spomienkami v čase F. Marcinová.


Šťastie na dobrých ľudí Začali zisťovať odkiaľ by si mohli požičať kroje, kde skúšať a čo tancovať. Prvé kroje im požičalo Ľubovnianske osvetové stredisko a prvú krojovňu mali v maličkom priestore pod schodmi v tunajšom Centre voľného času. Ďalšie ľudové odevy súboru zadovážili zakladajúci členovia. Išlo hlavne o kroje z obce Jakubany. „Na začiatku sme vystupovali ako tri páry, čo bolo pre začiatok veľmi málo. Najťažšie bolo preklenúť sa tým začiatkom. Naučiť ľudí v Starej Ľubovni, že na scéne je nejaký nový súbor, ktorý sa chce venovať nášmu regiónu. Postupne sme sa začali rozrastať, prišli peniaze a kúpili sa nejaké kroje, alebo nám ich darovali ľudia,“ povedala F. Marcinová, ktorá nezabudla dodať, aké mali na začiatku šťastie vďaka dobrým ľuďom, ktorí boli ochotní pomôcť. Vďaka  riaditeľke CVČ Marte Hanečákovej sa dodnes domovským miestom na cvičenie stali priestory CVČ. Prvý tréning v týchto priestoroch sa uskutočnil v septembri 2009. Prvýkrát oficiálne vystúpili na svadbe s čepčením, ku ktorému sa dostali úplnou náhodou. Prvé verejné vystúpenie mali v roku 2010 v ľubovnianskom skanzene. Aktívnych tanečníkov, ktorí chodia na tréningy a vystúpenia je teraz pätnásť. „Mali sme obdobie, keď nás bolo 35. Teraz je to slabšie, no tento problém nie je len u nás. Novú generáciu mladých ľudí je dnes veľmi ťažké zaujať. Momentálne sa nám skôr vracajú starí členovia. Usadili sa, detičky podrástli a opäť sa môžu venovať folklóru. Pociťujeme ale folklórny boom, tak Pán Boh vie, možno nás opäť bude viac.“


foto (archív FS Vrchovina)


Viac sa o FS Vrchovina dočítate  v Ľubovnianskych novinách č. 30, ktoré sú v predaji do 27.

augusta.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 uverejňujeme na www.lms.sk, okrem plných článkov z predchádzajúceho čísla aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.   Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN.


댓글


bottom of page