top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

FOTO Najničivejší požiar so škodou v desiatkách tisícoch. Hasiči vyrážajú najmä k nehodám

V uplynulom roku horelo v okrese Stará Ľubovňa 46-krát. Škody presiahli 92-tisíc €. Uchránené hodnoty však predstavujú sumu vyše 1,8 mil. €.


V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to dobrá bilancia, počet požiarov totiž klesol oproti roku 2022 o 23. Navyše sa pri nich nikto nezranil, ani neprišiel o život.


NAJNIČIVEJŠÍ POŽIAR

Medzi najvážnejšie, čo sa výšky škody týka, patril požiar po havárii auta v obci Haligovce, kde priama škoda predstavovala 40 000 € a požiar stodoly a prístavby v obci Lacková, kde nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých vznikla škoda 10-tisíc €. Najviac požiarov bolo pritom v prírodnom prostredí, a to 22, najčastejšie v mesiaci marec . „Pravidelne je v týchto mesiacoch zvýšené množstvo požiarov predovšetkým spôsobených vypaľovaním tráv a porastov v prírodnom prostredí, aj keď túto jar bolo veľa daždivých a chladných dní, čo sa odrazilo na nižšom počte zásahov tohto typu,“ informoval Pater Pazera, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Starej Ľubovni, ktorý celkovo vyrážal vlani k zásahom 267-krát, z toho 99-krát k dopravným nehodám.


AJ KONTROLY A POKUTY

Nielen požiare, technické zásahy či výjazdy k dopravným nehodám však zamestnávali tunajších hasičov. Vlani vykonali 150 protipožiarnych kontrol, kde bolo zistených až 664 nedostatkov. A uložené boli štyri pokuty vo výške 1030 €. Oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ v Starej Ľubovni plánuje v roku 2024 uskutočniť ďalších 120 protipožiarnych kontrol. Zbor čakajú aj ďalšie povinnosti súvisiace s prípravou a neustálym zdokonaľovaním sa. Aj v roku 2023 sa uskutočnili dve taktické cvičenia, a to „Požiar elektromobilu“ a v novembri taktické cvičenie s riadiacim štábom a dobrovoľnými hasičskými zbormi zo Starej Ľubovne, Novej Ľubovne a Jarabiny, a to „Požiar na Ľubovnianskom hrade“.


„Vlani sme tiež vyškolili päť nových veliteľov Dobrovoľných hasičských zborov, 9 velitelia vykonali u nás cyklickú prípravu a bolo tiež 12 kontrol akcieschopnosti dobrovoľných hasičských jednotiek,“ dodal okresný riaditeľ, ktorý má pod palcom dve hasičské stanice (Stará Ľubovňa, Ľubotín) s 50-tkou príslušníkov.

foto: archív OR HaZZ

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 3, 24. januára 2024)


Comments


bottom of page