top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Naše RETRO deti - podeľte sa o spomienky v našej rubrike

Do novej rubriky nám prispel peknou retro snímkou Ľubomír Ogurčák, ktorý si cez fotografiu pripomenul v roku 50. výročia odchodu Mons. V. Trstenského zo Starej Ľubovne, farskú záhradu v roku 1971.

Horný rad sprava: F. Ščurka, J. Kováč, F. Benko, P. Šmída, J. Dzedzina, P. Ščurka, Ľ. Ogurčák, M. Aftanas. Stredný rad zľava: J.Krivoňák, E. Ščurková, L. Palla, Mons. V. Trstenský, kaplán Š. Janík, F. Palla. Dolný rad sprava: E. Jasovská, Sr. B. Kováčová, M. Benková, J. Kačmarská, M. Štelmach, P. Gurega (chýbajú mená dvoch detí).


„Preto je táto fotografia aktuálna a o to cennejšia. Pripomína časy na fare, kde bolo veru živo a mládež tu bola ako doma. Monsignor sa vždy tešil, keď sme sa všetci natlačili do jeho pracovne, posadali si okolo neho a počúvali. Vedel pútavo rozprávať o histórii ale i o súčasnosti, o významných ľuďoch v našich dejinách. Povzbudzoval nás k svedomitému a zodpovednému prístupu k svojim povinnostiam a vychovával k pravdovravnosti,“ pripomenul Ľ. Ogurčák. I to, že tu nacvičovali divadelné predstavenia, scénky s duchovným a biblickým zameraním, ale aj zábavné programy s pesničkami. „Bolo tu vždy veselo a smiech sa rozliehal po celej fare a priťahoval ďalších mladých, ktorí tu začali pravidelne chodiť. Fotografia, na ktorej je len časť mladých, je svedectvom na túto dobu.“

red., foto: archív

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10, 13. marca 2024)

Комментарии


bottom of page