top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - záber na obchod pred takmer 40 rokmi

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


Dnes som sa už druhýkrát v rubrike nechal pre pôvodný pohľad inšpirovať fotografiou mimo môjho archívu. Fotografia opäť pochádza z knihy Okres Stará Ľubovňa vydanej Východoslovenským vydavateľstvom, n.p. Košice pre ONV SL, Odbor obchodu a cestovného ruchu, v Starej Ľubovni roku 1987. Zachytáva OD Rozvoj a Obchodnú ulicu nasnímanú zo západu - od bývalého hotela Vrchovina. Autorom záberu z roku 1985, ešte z obdobia pionierov a iskričiek, je známy fotograf Alexander Jiroušek.

Keď sa zadívame na dobovú fotku detailnejšie, dá sa na nej pozorovať na budove OD Rozvoj okrem pôvodnej mozaiky a iných názvov prevádzok aj nadpis Obuv, v pozadí je vo výstavbe vtedajší moderný Dom nábytku a výsadba ešte ďaleko nedosahuje do úrovne budov v okolí. Dnešný záber z roku 2023 ponúka približný pohľad a v popredí je opäť nadpis Obuv, ale prevádzka už je súčasťou komplexu prebudovaného po ukončení činnosti bývalého slávneho hotela Vrchovina - vtedajšej modernej pýchy mesta. Medzi nadpisom a rozšíreným stĺpom môžeme vidieť už novú krytinu veže Kostola sv. Mikuláša a vpravo hore  tiež dobudovanú strechu panelovej bytovky na Ul.1.mája.

Jozef Majerniček, foto: autor, dobová pohľadnica v zbierke J.M.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9, 6. marca 2024)


Comentarios


bottom of page