top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - vzácny pohľad z neďalekého mesta

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


V istý, pre mňa pamätný deň 2. júna 2022, mi poslal jeden zberateľ pohľadníc z kanadského Vancouveru list. Na moje potešenie v ňom bola pohľadnica, ktorú som si od neho zakúpil cez jednu nemenovanú internetovú stránku.

Táto zmienka je z mesta Podolínec o pohľadnici, ktorá nám približuje pohľad na bývalý dôstojnícky pavilón (v nemeckom jazyku Offizierspavillon). Pohľadnicu poslal z blízkeho Kežmarku istý pán Robert L.C. pre nás neznámemu Johnovi B. do USA. Už si nebudeme prekladať rozsiahly text z angličtiny do slovenčiny, uvedieme len informatívne, že pohľadnicu vydalo vydavateľstvo Lichtig, bola poslaná v 20-tych rokoch 20. storočia a je na nej nalepená poštová československá známka v hodnote 1 koruna 50 halierov.

V pohľade dnes (záber z roku 2023) je táto budova zachovaná s minimálnym zásahom na jej fasáde. Slúži tiež na bývanie, konkrétne 12-tich rodín, ale byty sú v súkromnom vlastníctve a nie sú už nijako späté s vojenčinou. Na druhej strane cesty badať z okien bývalého pavilónu oficierov už len chátrajúce baraky, kino pre vojakov a torzo iných prislúchajúcich objektov čakajúcich na možno posledný existenčný povel z ministerstva obrany.

Jozef Majerniček, foto: autor, dobová pohľadnica v zbierke J.M.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8, 28. februára 2024)


Comments


bottom of page