top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - unikátne zábery z kúpeľov

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


Dnes ponúkame skutočné rarity z Ľubovnianskych kúpeľov. Ide doslova o unikátny záber zachytávajúci promenádny park s lavičkami približne z roku 1886 a v pozadí na konci stromovej aleje sa nachádza bývalý stravovací pavilón s kuchyňou (resp. jedáleň a tančiareň).

Prvý záber s jedálňou v pozadí tvorí originálna fotografia z dielne fotografa Währinga z Viedne. Pochádza približne z roku 1887 (je zachytená na dobovom tvrdom papieri). Bonusom je druhý záber z interiéru jedálne. Je určite nesmierne vzácny, pretože fotky z interiéru sú z daného obdobia ojedinelé. Spojitosť s exteriérovým záberom som odhalil počas môjho zanieteného bádania a odhaľovania tajomstiev pôvodných kúpeľov - ide o architektonický návrh veľkých okien s oblúkovými nadsvetlíkmi. Na zábere pózuje, v tomto prípade neznámemu fotografovi, servírka v dobovom oblečení. Stoly sú pripravené pre kúpeľných hostí, ktorí sa stravovali v tomto zariadení. Záber pochádza z pohľadnice neprešlej poštou a na zadnej strane je pečiatkou vytlačený nápis Lublo Fürdő.


Súčasný záber z roku 2024 ponúka pohľad na machom obrastené stromy pochádzajúce z druhej polovice 19. storočia a ostáva už len dúfať, že sa pri údržbe týchto stromov z vyše storočnej aleje pristúpi s patričnou citlivosťou tak, aby sa aleja nielen zachovala, ale bola aj bezpečnou pre návštevníkov kedysi preslávených kúpeľov. Bývalé kúpele sa nachádzajú na rozhraní katastrov Jakubany, Chmeľnica a Nová Ľubovňa, v dolnej časti popri prístupovej ceste dokonca aj katastra Plavnica.

Jozef Majerniček, foto: autor, dobová pohľadnica v zbierke J.M.Comments


bottom of page