top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - preslávené kúpele

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!

Dnes a opäť prenesieme do doliny Ľubovnianskeho potoka - do kedysi preslávených kúpeľov Ľubovňa. Možno teraz nemilo prekvapím obyvateľov Vyšných Ružbách, keďže už v správe kúpeľného komisára Antona Rusziczkého z roku 1864 bolo uvedené, že ide po Smokovcoch o druhé najvýznamnejšie kúpele na Spiši, v tom čase ďaleko pred Vyšnými Ružbachmi. Neskôr totiž kúpele poznačili najmä 1.a 2.sv.vojna, ich odľahlosť od železnice, zlý stav miestnych prístupových komunikácií a v neposlednom rade aj nedostatok financií na znovuzrodenie kúpeľov. 

Pôvodný záber z mojej zbierky, ktorý vám ponúkam k nahliadnutiu, je zachytený na pohľadnici neprešlej poštou. Bol vyhotovený pred 1. svetovou vojnou asi v roku 1912. Dominantou archívnej snímky je Villa Silvia (vľavo), ktorá reprezentuje naše malebné kúpele aj v týchto časoch ako Penzión Silvia. Fotograf stál počas fotenia nad villou v smere od miestneho jazierka a Villy Kermeszky. Nad Silviou je trošku vidieť už neexistujúcu Villu Auroru a vpravo hore od Aurory aj Magán Villu (neskôr aj ako Zotavovňa ROH, dnes je na tomto mieste moderný liečebný ústav SOREA). Magán Villu si ešte niekedy priblížime aj detailnejšie. V pravej dolnej časti je už asanovaná Villa Bethlenfalvi, ktorá je na archívnej mape z roku 1933 označená už ako reštaurácia. 

Neviem, či som sa v roku 2022 postavil pri fotení aktuálneho záberu tam, kde stál fotograf s dobovým prístrojom pred približne 110-timi rokmi, ale za pokus presunúť sa v čase a zachytiť premeny kúpeľov odviatych časom to určite stálo. 

Jozef Majerniček, foto: autor, pohľadnica 

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 28, 9. augusta 2023)


Comments


bottom of page