top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - premena v kúpeľoch

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


Dnešný príspevok v našej obľúbenej rubrike sa mi vytváral trošku ťažšie. Prečo je to tak? Fotografoval som sľúbenú Soreu v našich Ľubovnianskych kúpeľoch, teda miesto pôvodnej Magán villy, ktorá už, bohužiaľ, neexistuje. Bola totiž asanovaná okolo roku 1984 a na jej mieste je už dlhšie postavená zotavovňa Ľubovňa, dnes všetkým známa pod novým názvom - Hotel SOREA. Výstavba zmienenej zotavovne s moderným bazénom, saunou, telocvičňou a posilňovňou, navyše s kapacitou 520 postelí, bola začatá 17. mája 1985. Dokončenie tejto megalomanskej budovy bolo datované až po viac ako šiestich rokoch - 29. decembra 1991. Po pôvodných budovách však už nič nezostalo. Prečo po budovách a nie budove? Úplne v ľavej časti pôvodného záberu totiž vidno kúsok pôvodnej majestátnej vily Aurora, ktorá bola asanovaná ešte podstatne skôr ako Magán vila.


Mimochodom, slovo Magán v preklade znamená „súkromný“, čo je historicky podložené aj v archívnej mape z roku 1933, kde bola táto vila označená ako Villa Probstner - pomenovaná po bývalom majiteľovi kúpeľov Alfrédovi Probstnerovi. 

Snímka pôvodnej Magán villy a tiež napr. dámy s dobovým kočíkom v jej ľavej dolnej časti, je vyobrazená na pohľadnici okolo roku 1913. Bola vydaná vydavateľstvom Sima Antal a písaná v pôvodnom maďarskom jazyku.

Ešte pridávam perličku, viete, že tieto naše zaniknuté kúpele patrili v čase tzv. renesancie Ľubovnianskych kúpeľov medzi najnavštevovanejšie ženské kúpele? Ich zánik a vojnami zmarené dedičstvo našich predkov nám pri súčasnom pohľade možno tlačí slzy do očí.

Súčasný záber som vyhotovil v roku 2023.

Jozef Majerniček, foto: autor, dobová pohľadnica

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 37, 11. októbra 2023)


Comments


bottom of page