top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - pohľad na meštiansku školu

Updated: Feb 5

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


Dnes sa opäť premiestnime v čase pri pohľade na bývalú Štátnu meštiansku školu (v nem. jazyku Bürgerschule, terajšie Gymnázium T. Vansovej), ktorá v súčasnosti prechádza rozsiahlejšou premenou exteriéru.  

Pôvodný záber (uverejnený v ĽN č. 1/2024) zachytáva v tej dobe cenzurovaná pohľadnica (z mojej zbierky), poslaná bola poštou 29. septembra 1939 počas 2. svetovej vojny. Vydavateľom pohľadnice bol kedysi významný živnostník zo Starej Ľubovne Anton Kunsch, ktorý na našom námestí dlhodobo prevádzkoval Obchod so zmiešaným tovarom. Určite si každý položí otázku: Prečo bola táto pohľadnica cenzurovaná? V období po vypuknutí 2. sv. vojny boli niektoré informácie chúlostivé/tajné na to, aby mohli byť formou pohľadnice posielané inému adresátovi. Pohľadnicu poslala rodina Š. zo Starej Ľubovne. Píše sa v nej o spise H.M., ktorý tu radšej nebudeme rozoberať. Preto bola táto pohľadnica aj zadržaná vtedajšími úradmi.

Pre nás je určite pútavejšie to, čo je na pohľadnici zachytené. V jej popredí (vľavej časti), sa nachádza budova Štátnej meštianskej školy (dnes Gymnázium Terézie Vansovej) ešte bez nadstavby nad šatňami pri telocvični. Na pôvodnom zábere je bez uvedenej nadstavby viditeľná ešte budova telocvične s valbovou strechou. V strednej časti dole môžeme pozorovať ešte pôvodnú zástavbu na Popradskej ulici (v súčasnosti už reštaurácia a tržnica, tiež budova známa pod názvom G-čko). V pozadí je ďalší styčný bod badateľný aj v súčasnosti - meštiansky dom č. 4 (v súčasnosti tu na prízemí sídli pobočka tel. operátora). Úplne vpravo v prednej časti je už asanovaná Četnícka stanica, o ktorej sa už v našich novinách v minulosti zmienil Pavol Mišenko a tiež bývalý učiteľ Dušan Kandera, syn bývalého četníka zo Starej Ľubovne (teraz je zhruba na tomto mieste postavený už novodobý panelák pochádzajúci približne zo začiatku 80-tych rokov).

Súčasný záber som odfotil tesne pred prvou snehovou nádielkou 24. novembra 2023.

Ešte doplním, že uvedenú pohľadnicu som zakúpil v roku 2015 na Bratislavských zberateľských dňoch od kamaráta z brandže FILOKARTIA a vášnivého zberateľa historických artefaktov z Trnavy.

Jozef Majerniček, foto: autor
Comments


bottom of page