top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Kedysi a dnes - kostol v neďalekej obci

Porovnávajme premeny miest a obcí! Rubrika s Ľubovnianskymi novinami, kde hľadáme porovnania lokalít na fotografiách, pokračuje. Posielajte nám na mejl noviny@lms.sk snímky – minulé i súčasné!


Pre spracovanie dnešného príspevku som sa vybral túto jeseň bicyklom do neďalekej obce Nižné Ružbachy (maďarsky tiež Alsózúgó, nemecky Unter Rauschenbach), s prvou písomnou zmienkou z roku 1286. 

Pre ľudí bažiacich po historických faktoch bude možno znieť pútavo, že tu v 18. a 19. storočí pôsobila aj kvalitná papiereň a súčasťou obce boli, okrem iného, aj dva mlyny. V roku 1946 bola v obci zavedená elektrická sieť, ďalej verejné osvetlenie (r. 1957), miestny rozhlas (1958), boli postavené budovy - dom kultúry (1952), budova MNV (1961), požiarna zbrojnica (1962), materská škola (1970), ČOV (1992) a v roku 1975 tu bolo založené JRD. Po dokončení železničnej trate, ružbašského tunela a po sprevádzkovaní železničnej trate v roku 1966, nadobudla obec aj dôležitý dopravný význam.

Dominantou pôvodného záberu, zobrazeného na pohľadnici vydanej fotografom Jiřím Fiedlerom v roku 1975, je Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej,postavený približne koncom 13. storočia, pričom z historických prameňov s istotou vieme, že pred rokom 1303 už tento kostol stál. Po renesančných a barokových prestavbách sa jeho stredoveká podoba stratila.

Pozornosti skalných čitateľov určite neujdú zmeny pri pohľade na rodinný dom č. 131 stojaci vľavo od kostola a č. 132 v pravej časti záberu.

Jozef Majerniček, foto: autor, dobová pohľadnica 

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 39, 25. novembra 2023)

Comentarios


bottom of page