top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

FOTO Diplomat, manažér, no hlavne vnímavý kňaz. Uplynulo 15 rokov od úmrtia Jána Zentka

Pred 15. rokmi 14. marca 2009 zomrel Mons. Ján Zentko, biskupský vikár Spišskej diecézy, bývalý tajomník a riaditeľ biskupského úradu i generálny vikár. Miništroval a duchovne rástol pri Mons. Viktorovi Trstenskom, ktorý mu bol veľkým vzorom a jeho rady a príklad mu pomáhali rásť vo viere, mať rád ľudí a venovať svoj čas nielen mladým, ale aj starým a opusteným.


Už ako chlapec bol tichý, skromný, vnímavý a bol vzorom aj pre starších miništrantov v sebaovládaní a pokore a svojím správaním dával dobrý príklad. Pre kňazstvo sa narodil, žil preň a všetko mu obetoval. Za kňaza ho vysvätil biskup František Tondra 16. júna 1990 a vybral za svojho tajomníka a najbližšieho spolupracovníka.


VO VÝZNAMNÝCH CIRKEVNÝCH FUNKCIÁCH

„Janko Zentko sa pri riešení rôznych situácií osvedčil a prejavil ako dôsledný, svedomitý a usilovný človek, ktorý si svojím vystupovaním a konaním získal rešpekt, prirodzenú úctu, obdiv, kontakty a priateľstvá doma i v zahraničí,“ povedal vtedajší biskup František Tondra, ktorého rodák zo Starej Ľubovne sprevádzal na mnohých zahraničných cestách a pripravoval pôdu na rokovania. Ovládal niekoľko jazykov a bol rodeným diplomatom a manažérom. Neodmietol nijakú prosbu, pomáhal pri stavbách kostolov, rozbiehaní cirkevného školstva, diecézneho časopisu, katolíckeho rádia a ďalších projektov. Vždy našiel spôsob ako pomôcť. Zastupoval biskupstvo v rôznych radách a spolkoch a v rôznych združeniach podporujúcich kultúrne pamiatky a regionálny rozvoj.


NA STARÚ ĽUBOVŇU NIKDY NEZABUDOL

Aj rodáci zo Starej Ľubovne sa s ním stretávali na Spišskej Kapitule pri rôznych výročiach, jubileách, ktoré pomáhal organizovať a pravidelne na Zelený štvrtok, kde na svojich rodákov čakal a prihovoril sa im. Do Starej Ľubovne chodil na stretnutia rodákov - kňazov a rehoľných sestier. Vždy vedel zohnať ich adresy, pretože boli nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj tu prejavil svoje organizačné schopnosti a odmenou bolo pre neho, že sa mnohí Staroľubovňania opäť mohli stretnúť a pripomenúť miništrantské roky. Mal rád ľudí a raz sa zdôveril, že aj napriek aktivitám v úrade túži mať raz svoju farnosť. Takto však pomáhal všetkým a jeho farnosťou bola celá Spišská diecéza. A rozdával sa až do konca. Mons. Ján Zentko odišiel skoro, nečakane, v čase svojej duchovnej, odbornej, manažérskej i osobnej zrelosti v 51. roku života a v 19. roku kňazstva. Rozlúčili sa s ním 19. marca 2009 v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, pohrebné obrady vykonal spišský biskup František Tondra. Je pochovaný na starom cintoríne.

Ľubomír Ogurčák, foto: archív (Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9, 6. marca 2024)


Comments


bottom of page