top of page
  • Mário Veverka

Europeňazí bude asi menej

Updated: Jul 10, 2020


IMG_20171010_150723

Trojdňový pracovný pobyt v Bruseli má za sebou primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. Ten do hlavného mesta Belgicka cestoval na zasadnutie Európskeho Výboru regiónov (VR), ktorý dáva orgánom na nižšej než celoštátnej úrovni priamy hlas v inštitucionálnom rámci Európskej únie (EÚ).


Počas 125-tej plenárnej schôdze VR bolo rozoberaných viacero dôležitých tém, vrátane rozpočtu EÚ. Viaceré veľké krajiny sa už totiž odmietajú podieľať na vyrovnávaní regionálnych rozdielov v rámci únie a nechcú ďalej zotrvávať na pozícii solidarity s tými menej rozvinutými. V akom objeme teda bude regionálna politika financovaná po r. 2020, známe nie je. „Hovorí sa, že eurofondov výrazne ubudne, čo by malo aj na nás dosť výrazný dopad. Cieľom Výboru regiónov preto je, aby financovanie rozvoja regiónov pokračovalo,“ uviedol, čo bolo v Bruseli razantne deklarované Ľ. Tomko, podľa ktorého sa však na pôde europarlamentu hovorilo aj o problematike mestskej dopravy či podpore malých fariem. „Čo je v poriadku, ale Slovensko by malo v tomto prípade menšiu nevýhodu, pretože u nás existujú skôr väčšie farmy – družstvá,“ podotkol muž, ktorého vo februári 2017 schválila Rada ZMOS ako náhradníka slovenskej delegácie do VR.

IMG_20171010_162401

Na pretras však, pochopiteľne, prišlo aj v súčasnosti ostro sledované vyhlásenie nezávislosti Katalánska. To hrozí po spornom októbrovom referende, v ktorom sa za odtrhnutie od Španielska vyslovilo 90 percent tamojších obyvateľov.„Vo Výbore regiónov k tomu prebiehala veľmi živá diskusia, pričom väčšina názorov bola proti vyhláseniu samostatnosti,“deklaroval postoj 350-členného poradného orgánu EÚ k možnému, z hľadiska domino efektu pre úniu veľmi nebezpečnému precedensu, Ľ. Tomko. Ten pritom odchádzal z jedného z hlavných miest Európy bohatší aj o cenné informácie v oblasti projektových výziev. Keďže, ako podotkol, bude nasledujúci rok rokom kultúrneho dedičstva,„pracovníci Prešovského a Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí sú v Bruseli, nám sprostredkovali informácie, aké prostriedky môžeme v rámci nich čerpať.“

Európsky výbor regiónov je politické zhromaždenie EÚ združujúce volených miestnych a regionálnych zástupcov. Vznikol v r. 1994, o.i. aj preto, aby sa zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv mohli vyjadriť k tvorbe nových právnych predpisov EÚ. Slovensko v ňom zastupuje 9-členná delegácia – 5 zástupcovia združenia samosprávnych krajov a 4 zástupcovia ZMOS alebo Únie miest SR. Vymenovaný je tiež rovnaký počet náhradníkov.

IMG_20171010_172559

Foto: archív Ľ. T.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 38 (24. október)


Σχόλια


bottom of page