top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Efektívne trávenie prázdnin a posúvanie sa v osobnom raste

Grantový program Erasmus+ je jeden z najznámejších programov, ktorý podporuje rozvoj zručnosti vedomosti mladých ľudí. Je za tým množstvo zážitkov, stretnutí mladých ľudí, poznávaní cudzích krajín. Takúto príležitosť ponúkol aj členom Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni.


Zážitky, zábava i spoznávanie krajín

Pod názvom FIND YOUR PATH! - NÁJDI SVOJU CESTU! tak vytvorili priestor pre vzdelávanie, efektívne trávenie prázdnin a posúvanie sa v osobnom raste. V spolupráci s mladými ľuďmi z Estónka a Poľska sa chopili príležitosti a získavali zručnosti ako zrealizovať stretnutie mladých ľudí a prebrať za to aj zodpovednosť. Cieľom tvorcov výmeny bolo pomôcť ľuďom spoznať samého seba a nájsť sa vo svete. Ako sa správať na pohovore, pripraviť správny životopis, ako kriticky myslieť, či správne hospodáriť so svojim časom?

Počas rušných a zábavných dní mladí absolvovali viacero workshopov, teoreticky a prakticky sa vzdelávali s lektormi a odborníkmi, kde si zodpovedali práve tieto otázky. Bola to forma vzdelávania plná uvoľnenia a entuziazmu.


Zážitky mladých

Interkultúrne večery patrili medzi najzaujímavejšie spôsoby, ako stráviť koniec dňa. Kto nám o krajine porozpráva lepšie ako jej samotní obyvatelia? Vďaka prezentáciám s informáciami o tej-ktorej krajine, ochutnávkam či kvízom sme spoznali nové kultúry štátov.

Počas výmeny sme si zvykli hovoriť:,,Sharing is caring´´, a preto sme vďační za každý zdieľaný názor, pohľad, problém, skúsenosť a hlavne za čas, ktorý sme spolu strávili. Bol zdrojom zábavy, spomienok a dobrodružstiev, ktoré dostali svoju unikátnu podobu len vďaka tomu, že sme ich strávili spolu. Preto na letné augustové dní sa len tak nezabúda.


Výzva naučiť sa niečo nové

O pár mesiacov je tu opäť leto, preto je dobre včas rozmýšľať, ako a s kým strávime časť prázdnin. Možno to bude pre niektorých mladých ľudí výzva, zažiť ale aj naučiť sa niečo nové. V znamení zlepšovania zručnosti, vedomosti a postojov majú mladí ľudia aj v roku 2023 opäť možnosť sa rozvíjať prostredníctvom medzinárodných aktivít podporovaných grantovým programom Erasmus+. Stačí ak zavítajú do Centra voľného času v Starej Ľubovni, tak, ako sme to urobili aj my.


CVČ

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2 (18. február 2023)

Comments


bottom of page