top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Dva rozdielne názory na dve osady

Updated: Jul 9, 2020


dav

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity, sa počas minulotýždňovej návštevy rómskych osád v Kolačkove a Čirči venoval najmä problematike s bývaním, katastrofálnym životným podmienkam, ale aj zosuvom pôdy.


Ako prvú navštívil osadu v obci Čirč, kde ocenil vzťahy medzi samosprávou a miestnou rómskou komunitou. ,,Táto obec je pre mňa signálom, že sa veci menia k lepšiemu, a že spolu to ide lepšie.“ Vládny splnomocnenec tu zdôraznil, že ak sa spojí obec, rómska komunita, ale aj nerómska majorita, tak sa dajú dosiahnuť výrazné posuny vpred. Za hlavné pozitívum pritom označil úspešné a úplné vysporiadanie pozemkov rómskej komunity, čo znamená, že čierna stavba v danej lokalite prakticky neexistuje.


Obec v zvyšovaní kvality životnej úrovne obyvateľov žijúcich v tejto komunite plánuje pokračovať aj naďalej, a to dobudovaním vodovodu či materskej školy.


Kritická situácia v Kolačkove


Opačná situácia je v obci Kolačkov, kde sa po masovom zosuve pôdy nad obcou v roku 2010 stav čoraz viac zhoršuje. Životunebezpečná situácia sa dotýka približne stovky Rómov, bývajúcich v blízkosti svahu, na ktorom sa objavili už aj praskliny a priehlbiny.


„Vieme, čo sa stalo na druhej strane kopca a nechcem si ani len predstaviť, aké následky by to spôsobilo, ak by k niečomu takému došlo na tejto obývanej strane,“ upozornil starosta Kolačkova Pavol Zamiška.


Jediným východiskom je podľa viacerých presťahovanie osady. Obec však vo svojej správe nemá žiadne pozemky, ktoré by boli vhodné na premiestnenie tejto skupiny obyvateľstva.

dav

Splnomocnenec si neudržateľnú situáciu v Kolačkove prišiel pozrieť na vlastné oči. A navštívil aj príbytky miestnych obyvateľov.                                    


Ochranná zóna


Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity je situácia neudržateľná. A komplikuje ju fakt, že okolie obce je zaradené do chráneného prírodného územia, tzv. Natura 2000 kvôli vtáctvu v okolitých lesoch. ,,Preklasifikovať chránené územie je veľmi náročný a zdĺhavý proces a na to nie je čas. Musíme  riešiť túto situáciu okamžite, a preto v najbližších týždňoch budeme v spolupráci s geodetom hľadať riešenie,“ povedal Á. Ravasz.


K situácii má v najbližšej dobe zaujať stanovisko aj ministerstvo životného prostredia a v spolupráci s ďalšími orgánmi navrhnúť riešenie tohto problému.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 43 (28. november 2017)

Comentários


bottom of page