top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Dotácia na nájomné aj po tretej vlne

Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžu požiadať o dotáciu na nájomné. Urobiť tak je možné do 30. apríla tohto roka.

Pôvodne bol prvý termín na požiadanie finančnej pomoci určený na koniec februára. Lehota sa však predĺžila do konca apríla. „Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 percent nájomného. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov,“ informoval rezort hospodárstva.


Cez prvú a druhú vlnu Ministerstvo hospodárstva SR vyplatilo podnikateľom 140 miliónov eur. Počas tretej vlny bolo zatiaľ vybavených takmer 5 000 žiadostí v celkovej výške cez päť miliónov eur. Podmienky na podanie žiadosti sú zverejnené na https://najmy.mhsr.sk.


Foto: ilu. ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách 8 (2. marec 2022)

Comentarios


bottom of page