top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dom kultúry je hotový!

Updated: Jun 26, 2020


Dom kultúry 2

V decembri otvoril Dom kultúry v Starej Ľubovni po dlhšej odmlke dvere kultúrnym podujatiam. Oficiálne však až na sviatok sv. Mikuláša na odovzdávaní najprestížnejších mestských cien.


V rámci podujatia sa konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, a tak primátor Ľuboš Tomko v úvode pripomenul vyše dva roky trvajúcu rekonštrukciu kultúrneho stánku postaveného v roku 1956. Jeho premena už zo štádia, keď zatekala strecha a vnútrajšok pripomínal skôr nekultúrny dom, si vyžiadala 1,1 mil. eur. Realizovala sa vo viacerých etapách. V roku 2017 sa vymenili okná, dvere, zateplila a obnovila sa fasáda a kompletne zrekonštruovala strecha, to všetko pohltilo takmer 295 tisíc eur. Nasledujúci rok sa obnovili vonkajšie schodiská, sokel a vybudoval sa odkvapový chodník. Exteriér si tak vyžiadal  viac než 413 550 €. Následne dostala zelenú rekonštrukcia interiéru. Obnovila sa vstupná hala,  šatne, hygienické zariadenia a premeny sa dočkala veľká sála, vrátane prebudovania balkónu, hľadiska, javiska, skladov pod javiskom i strojovne vzduchotechniky. Vnútrajšok domu kultúry pohltil takmer 700 tisíc €, pričom výmena a doplnenie audio-techniky tvorilo vyše 42 tisíc €. „Verím, že takto vynovený kultúrny dom bude slúžiť obyvateľom mesta minimálne ďalších 60 rokov,“ pripomenul primátor Ľuboš Tomko.


Touto rekonštrukciou sa tak uzavrela desiatky rokov trvajúca etapa hľadania spôsobov opravy, mesto sa najprv usilovalo obnoviť dom kultúry cez projekty, pre nevysporiadané pozemky pod ním sa to však nepodarilo. Náklady tak išli z vlastných zdrojov mesta. „Realizáciu tejto finančne náročnej investície sme považovali za nevyhnutný a dôležitý krok,“ dodal primátor.

kul 1
kult. 2
kult. 3

foto: MsÚ


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 46 (10. december 2019


留言


bottom of page