top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Dobrovoľní hasiči si pripomenuli 140. výročie

Updated: Jul 29, 2020


oslava 140 rokov DHZ2

28. február 1877 je dôležitým dátumom hlavne pre dobrovoľných hasičov v Starej Ľubovni. Pred 140-timi rokmi vznikol u nás dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).


Počas jeho dlhoročného fungovania sa v ňom vystriedali a dlhé roky pôsobili ľudia ochotní pomáhať a nasadiť vlastné životy. Títo obetaví muži a ženy si preto právom za svoju dlhoročnú prácu v zbore zaslúžili ocenenia, ktoré im boli odovzdané 27. mája v obradnej sieni MsÚ. Na oslavách 140. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v našom meste nechýbali okrem pozvaných hostí ani delegácie DHZ obcí z nášho okresu a tiež z Poľska a Českej republiky. „Spoločnú družbu máme od roku 1970 a k obnoveniu spolupráce došlo pred pár rokmi. Teraz sa aj navštevujeme a odovzdávame si skúsenosti,“ vysvetil Petr Křenek, veliteľ Zboru dobrovoľných hasičov z českej Valašskej Bystřice. Ako dodal, aj keď sú vo vybavenosti a systéme práce na Slovensku a v Česku rozdiely, to podstatné je pre všetkých dobrovoľníkov rovnaké. Ochota a chuť pomôcť, žiť s touto prácou a ak treba, riskovať aj život. „K našej základnej činnosti patrí zásahová činnosť a popritom sa venujeme výcviku, chodievame aj na súťaže a zúčastňujeme sa preventívnej a výchovnej práci v rámci mesta. Ak by mal niekto záujem a chcel by sa k nám pridať, určite ho privítame. Podmienkou pre zásahových hasičov je akurát vek od 18 do 60 rokov,“ ozrejmil veliteľ DHZ Stará Ľubovňa Bohuslav Tyrpák. Ako dodal, vítané sú, samozrejme, aj ženy. „Ako dobrovoľná hasička organizujem rôzne súťaže, detské podujatia alebo výcviky od siedmich rokov. Od 18-tich chodievam k výjazdom ako tzv. mokrý hasič,“ prezradila Nikola Křenková z Valašskej Bystřice.


Zlepšenie podmienok V histórii zboru neboli vždy vhodné podmienky na fungovanie. Veď, napríklad ten náš sídlil spočiatku v drevenej zbrojnici, ktorú si vybudovali občania sami. Hasiči nemali ani potrebnú výstroj a výzbroj, zlepšilo sa to až neskôr, do roku 1927 už bolo plne vystrojených 29 dobrovoľníkov. Opomenúť nemožno ani dlhoročných funkcionárov ako Ján Kačúr, Ernest Kačúr, Ján Kubašovský, Ján Mézeš a mnohých ďalších, ktorí sa postupne pričinili o to, že dobrovoľní hasiči sa zapájajú dodnes do zásahovej činnosti, súťaží detí a dospelých, do preventívno-vzdelávacej činnosti a iných akcií v meste. V súčasnosti spolupracujú aj so SOŠ na Levočskej ulici, vlastnia svojpomocne upravené terénne vozidlo Nissan Terrano, protipovodňový vozík s výbavou a majú prísľub na rekonštrukciu zbrojnice a ďalšie nové vozidlo.


FOTO: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v ĽN č. 22 (6. jún 2017)


FOTOGALÉRIA


Commentaires


bottom of page