top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Do ulíc sa vrátili rómske hliadky. Majú zvýšiť bezpečnosť v osadách

Updated: Jul 8, 2020


02

Ich úlohou je pomáhať pri riešení miestnych problémov, udržiavať poriadok v osadách, ale aj sprevádzať poštárku. Hovoríme o rómskych hliadkach, ktoré sa po vyše roku obnovili a vrátili do rómskych komunít. Už ale pod novým názvom – Miestna poriadková občianska hliadka (MOPS). Jedni si ich činnosť pochvaľujú, iní zase tvrdia, že nič nerobia.


Po tom, čo rómske hliadky v roku 2016 skončili, viacerí starostovia a primátori si pochvaľovali ich činnosť a žiadali opätovný návrat. Dôvodov bolo viacero. Jedným z nich bol aj zvýšený počet priestupkov, ktorý po ich zrušení nastal. Ministerstvo vnútra sa preto rozhodlo, že v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity takéto hliadky obnoví, avšak fungovať budú pod novým názvom MOPS. Do výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje sa zapojilo aj Mesto Stará Ľubovňa, ktoré na tento účel získalo dotáciu v celkovej výške 191 530,26 eur, ku ktorej mesto z vlastných zdrojov prispelo spoluúčasťou vo výške 10 080,54 eur.  Uchádzať sa o člena MOPS-ky prejavilo záujem 12 kandidátov, pričom voľných miest bolo 8. Na to, aby sa mohli stať členmi hliadky, museli splniť niekoľko požiadaviek, ktoré určilo tak mesto, ako aj príslušníci mestskej a štátnej polície. ,,Základnou podmienkou bolo, aby uchádzači mali čistý register trestov a ukončené potrebné vzdelanie. S niektorými sme už mali skúsenosti, preto bol výber jednoduchší,“ informoval prednosta MsÚ v Starej Ľubovni Aleš Solár. Povinnou výbavou hliadky je aj mobilný telefón, prostredníctvom ktorého koordinujú s mestskou políciou svoju činnosť, miesto aj čas pohybu. Pracujú v dvojzmenných službách od 7. do 22. hodiny, a to nielen v Podsadku či na Továrenskej ulici, ale stretnúť ich môžete aj v uliciach mesta. ,,Majú presný rozpis služieb a aj to, kde a v akom čase sa majú nachádzať. V prípade nejakých väčších udalostí ich vieme operatívne presunúť do danej lokality,“ uviedol náčelník tunajšej mestskej polície Oskár Ščigulinský. Ide predovšetkým o okolie pošty či nákupných centier, a to predovšetkým v čase vyplácania sociálnych dávok.


Pod drobnohľadom verejnosti Koordinátorom MOPS je Ivan Korčkovský, ktorý dohliada na poriadok v osadách už niekoľko rokov. A to aj po skončení predchádzajúceho projektu rómskych hliadok (2015). Vtedy s ním mesto uzavrelo pracovnú zmluvu. Projektom MOPS sa počet členov zvýšil, čo uvítal aj I. Korčkovský. Podľa neho je prínosom takýchto hliadok najmä to, že okolie, kde sa pohybujú, ich vníma a často sa stáva, že ľudia ich aj sami vyhľadajú. ,,Ak majú nejaký problém a nevedia si pomôcť, prídu za nami. Až keď sú konflikty väčšie a nevieme ich vyriešiť, privoláme políciu,“ dodal I. Korčkovský, ktorý oceňuje, že v rómskej hliadke je aj jedna žena (na menšej fotografii). Jej

04

úlohou je okrem základných povinnosti členov MOPS sprevádzať pri svojej práci aj poštárku.,,Cítim sa bezpečnejšie, aj keď som nejaké veľké problémy nemala. Myslím si, že je to dobrý projekt a malo by to takto fungovať aj naďalej,“dodala poštárka.

Nie každý ale vníma činnosť MOPS-iek pozitívne. Objavujú sa aj názory, že ich činnosť je neefektívna a málo kontrolovaná. Podľa niektorých obyvateľov Podsadku si členovia hliadok neplnia svoje povinnosti dostatočne a ich vplyv na komunitu je nízky. Poniektorí to považujú za zbytočné míňanie verejných financií.,,Samozrejme, existujú aj také názory, ale doteraz sme zo strany mestskej polície, ktorá koordinuje ich činnosť, ale ani z iných strán nezaznamenali žiadne sťažnosti na ich činnosť,“uviedol A. Solár.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 4 (30. januára 2018)

bottom of page