top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dočká sa konečne premeny neslávna pasáž ku kinu?

Updated: Jul 14, 2020


Drab 1

Mestská budova na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni s popisným číslom 6, kde naposledy sídlila obchodná akadémia a ktorú sa Mestu nepodarilo predať v 6-tich verejných obchodných súťažiach, má už nového majiteľa a čoskoro by tam už všetci mali vnímať aj čulý pracovný ruch.


Kritika pasáže Majiteľom budovy je tak už Občianske združenie (OZ) Centro Arte zastúpené Kamilom Drábom (na fotografii hore), ktorý v Starej Ľubovni pôsobil v minulosti ako grécko-katolícky kňaz. A momentálne sa opäť vrátil do kláštora redemptoristov v meste pod hradom Ľubovňa, ktoré, ako sám hovorí, má veľmi rád. Opýtali sme sa ho, či smelé vízie, ktoré predniesol v lete minulého roku, budú reálne a rovnako, či bude v rámci rekonštrukcie myslené aj na dlhé roky neslávny podchod patriaci k budovám 6 a 5, ktorý mnohí poznáme ako prechod ku kinu. „Nové, prekrásne kino! Ale tá nešťastná pasáž – obité cokle, pavučiny, staré maľby a podlaha ako tankodróm… Je to v samotnom centre mesta, kadiaľ chodia turisti z Poľska a návštevy našich občanov zo Slovenska a aj zo zahraničia,“ adresoval nielen do našej redakcie, ale aj vedeniu mesta a poslancom postreh ku pasáži S. Pikna zo Starej Ľubovne a mal aj nápad, že aspoň steny by premaľovali šikovní pracovníci VPP za malú chvíľu. Pisateľ, ktorému sa bridí náš prechod z námestia do zadných ulíc, nie je iste osamotený. 

Nie je nijakým tajomstvom, že tmavý podchod navyše láka, žiaľ, istých nekultúrnych ľudí k vykonávaniu biologickej potreby, a tak pri vstupe do tzv. pasáže treba hlavne zatajiť dych. Čo s ňou? Vieme, že už v minulosti (2003) sa Mesto Stará Ľubovňa snažilo premeniť pasáž, boli vypracované aj projekty a architektonické návrhy, žiaľ, kvôli financiám dostali prioritu iné akcie a naša neslávna pasáž ostala v zabudnutí.

Teraz je situácia iná a pasáž by sa mohla konečne dostať do hľadáčika záujmu aj preto, že OZ Centro Arte chce budovu číslo 6 premeniť na kultúrno-umeleckú inštitúciu, ktorá by bola zameraná na tvorbu mozaík, vitráží i fresiek a záujmovo-umeleckú činnosť v danej oblasti, predovšetkým pre mladých ľudí z regiónu. Išlo by o jedinú inštitúciu svojho druhu na Slovensku a v strednej Európe a asi by nebolo dobré, keby návštevníci uvideli podchod, ktorý je skôr nekultúrnym miestom.„Samozrejme, čo sa týka nášho projektu, kde patrí aj pasáž, chceme aj tomuto miestu dať zmysluplnú náplň. Chceme pritom, aby bola zachovaná ako voľný prechod, ale aby dostala kultúrno-umeleckú hodnotu. Dovolili by sme si ju nazvať takou verejnou alebo pouličnou galériou,“ potešil nás touto informáciou o. Kamil, ktorý  takto chce aj bežného chodca vtiahnuť do sveta umenia. V podchode by tak OZ Centro Arte chcelo vystavovať umelecké práce, ktoré sa budú tvoriť v budove číslo 6. „To naše budúce umelecké centrum bude zahŕňať od detských prác až naozaj hodnotné, ktoré sa vytvoria v ateliéri a budú na vyššej umeleckej úrovni,“dodal o. Kamil k obsahu, ktorý by v budúcnosti (v rozsahu 2-3 rokov) mohol vypĺňať múry dnes zdevastovanej pasáže.

Natíska sa ale otázka vandalizmu, lebo vieme, že pre istých ľudí nič nie je sväté a umenie už vôbec nie.„Samozrejme, že musíme rátať s vandalizmom, lebo nemáme zámer, aby bol podchod uzamknutý. Veríme, že sa námvandalizmuspodarí potlačiť, sú aj viaceré technické riešenia a stále verím aj v štipku dobra, ktoré musí byť v každom človeku. Možno, keď ľudia uvidia, že je to prerobené a iné, že to vzbudí aj rešpekt,“ nádeja sa kňaz, ktorý podľa jeho vlastných slov sa nemôže pozerať, ako v našom meste chátrajú krásne umelecké hodnoty. 

pasaz 3

Aj preto sa pustil do projektu v Starej Ľubovni, aj keď boli snahy venovať sa mu napríklad v Prešove.


Už čoskoro začnú Vráťme sa ale ešte k plánovanej obnove budovy číslo 6, ktorá by sa mala po rokoch dočkať veľkej, dovolíme si povedať, historickej premeny. Pripomenieme, že doba vzniku tohto objektu sa datuje do 17. storočia, zmeny tu nastali v 18. stor. Jej slohom je neskorý barok a majiteľom domu bol, napríklad v roku 1843 Muranyi, pred 2. svetovou vojnou tu sídlili viaceré spolky, hlavne cirkevné a neskôr, po znárodnení sa stala miestom učňovského školstva a naposledy tu sídlila obchodná akadémia. „Momentálne sme v štádiu administratívneho, ale keď pominú mrazy a chladné počasie, plánujeme so stavebnými prácami,“ povedal o. Kamil a načrtol, že najprv sa budú stavebné práce diať v zadných traktoch, ale už v jari uvidia občania mesta lešenie aj na priečelí budovy. „Chceme to robiť poriadne a poctivo, je to námestie a z pohľadu turizmu chceme, aby to opäť oživilo mesto a prinieslo istú pridanú hodnotu,“ dodal kňaz, ktorý sa veľkej výzvy nebojí už aj z pohľadu, že sa mu ozývajú Staroľubovňania, ktorí kvitujú smelé plány a prisľúbili aj pomoc. Iba dodáme, že nákladná rekonštrukcia by sa mala udiať najneskôr do 6-tich rokov a keďže OZ Centro Arte získalo do 40-ročného prenájmu aj budovu číslo 5, na rad príde aj tento tzv. mestský palác.

Foto: Mário Veverka


bottom of page