top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Dlhy na nájomnom v mestských bytoch výrazne klesli

Updated: Mar 24, 2021

Kým ku koncu roku 2014 boli dlhy na nájomnom v mestských bytoch na úrovni prevyšujúcej 41-tisíc eur, koncom roku 2020 klesli pod 3-tisíc eur.

Podľa slov Milana Malasta, riaditeľa spol. Slobyterm, s.r.o., ktorá je správcom mestských nájomných bytov, je tým najdôležitejším faktorom zmena v zmluvách o nájme: „V spolupráci s mestom podpisujeme v súčasnosti zmluvy výlučne na dobu určitú. Nájomcovia sú tak motivovaní mať uhradené všetky záväzky na nájomnom. V opačnom prípade sa im zmluva nepredĺži na ďalšie obdobie.“ Zmena nastala podľa slov riaditeľa aj v komunikácii a osobnejšom prístupe. „Uvedomujeme si, že nájomcami sú často ľudia zo sociálne slabších pomerov. Intenzívne preto s nimi komunikujeme a zaviedli sme aj možnosť splátkových kalendárov na dobu maximálne dvoch rokov,“ dodal M. Malast.


Mesto Stará Ľubovňa ako majiteľ bytov s týmto postojom maximálne súhlasí. Vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky Mária Raššová vidí aj ďalšie dôvody zníženia dlhov. „Na neplatičov zaberajú aj osobné príklady, kedy videli, že niektorí nájomcovia sa museli po dlhodobom neuhrádzaní nájomného vysťahovať.“ Často dochádza aj k skracovaniu zmlúv a prísnejšej kontrole zo strany oddelenia v spolupráci so správcom bytov. „Silným nástrojom zaberajúcim na neplatičov je aj Inštitút osobitného príjemcu, kde musia mať uhradené nájomné a až následne dostanú zvyšok finančného príspevku na daný mesiac,“ skonštatovala M. Raššová.MsÚ

foto: archív ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10 (17. marec 2021)

Comments


bottom of page