top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Deviatakov čakajú prijímacie skúšky na stredné školy

V marci si žiaci posledných ročníkov základných škôl podávali prihlášky na stredné školy. V najbližších dňoch prídu na rad prijímacie skúšky. Ako sú na to pripravené školy v našom meste?Deviataci spolu so svojimi rodičmi vypĺňali prihlášku, na ktorej mohli uviesť najviac dva netalentové a dva talentové odbory. Podľa údajov Ministerstva školstva je aktuálne na Slovensku evidovaných 26 919 záujemcov o štúdium na gymnáziá a 71 279 na stredné školy, pričom niektorí žiaci si podali prihlášky na obe.


Školy sa pripravujú zodpovedne

Oslovili sme stredné školy v Starej Ľubovni a ich vyjadrenie je jednotné: na prijímacie skúšky sú pripravené. Neobávajú sa nízkej úrovne vedomostí, keďže sa žiaci dlho učili dištančne? Riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša Pavol Chmeliar konštatuje: „Spracovali sme prihlášky, posielali sme pozvánky, pripravujeme testy. Do prvého termínu prijímacej skúšky budeme mať všetko pripravené. Aj na našich žiakoch vidíme, že dištančné vzdelávanie, akokoľvek dobre a poctivo realizované z oboch strán, „zanechalo stopy“, takže to zohľadňujeme pri príprave testov.“

Podľa riaditeľky Klaudie Satkeovej je aj Gymnázium Terézie Vansovej na svojich nádejných študentov nachystané. Víta, že prijímacie skúšky sa uskutočnia za podmienok, ako poznáme z minulosti: „Po organizačnej stránke sme pripravení na prijímacie skúšky v prvom aj v druhom termíne. Vzhľadom na uvoľnenie epidemiologických opatrení bude ich realizácia pre nás aj pre uchádzačov o niečo jednoduchšia. Pri výbere úloh sme vychádzali zo štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Naši vyučujúci konzultovali prebraté učivo s kolegami zo základných škôl. Kritériá prijímacieho konania na našom gymnáziu zohľadňujú tiež výsledky žiakov zo ZŠ, úspechy v olympiádach aj výsledky Testovania 9 2022.“


Záujem je veľký

Odborné školy žijú v máji tiež prijímacími skúškami. Doba sa mení a mnohí žiaci aj vplyvom toho, čo sa vo svete deje, prehodnocujú svoje predstavy o budúcom povolaní.

SOŠ technická eviduje nárast záujmu. Hovorí riaditeľka Daniela Šidlovská: „Keďže ponúkame atraktívne odbory žiadané na trhu práce, napr. mechanik elektrotechnik, inštalatér, elektromechanik, programátor CNC, je záujem už niekoľko rokov po sebe vysoký. Pre školský rok 2022/23 môžeme prijať 71 žiakov, ale prihlášok máme spolu 140, dokonca 50 žiakov si obidve prihlášky podalo na našu školu – na dva rôzne odbory.“

Každá škola má podmienky prijatia zverejnené na svojej webstránke. D. Šidlovská upozorňuje, že prijímacie skúšky budú mať rovnakú náročnosť ako po iné roky. „Veríme, že žiaci príprave venovali náležitú pozornosť a učivo z dištančného vzdelávania stihli dobrať, ozrejmiť si ho a precvičiť počas prezenčného vyučovania.“

 

Aj špeciálny pedagóg

Na prijímacích skúškach na Spojenej škole na Jarmočnej ulici bude podľa slov riaditeľa Jána Bondru prítomný aj školský špeciálny pedagóg. „Je súčasťou prijímacej komisie, prechádza všetky prihlášky, ktoré prišli na školu a v prípade potreby upravuje podmienky prijímacieho pohovoru. Prijímacia komisia pripravuje všetky podklady od testov, pozvánok, harmonogramu, administruje priebeh prijímacích pohovorov, komunikuje s uchádzačmi ap. Sme si vedomí, že aktuálne nemuselo byť na základnej škole všetko prebrané v dostatočnej kvalite. Preto sme aj zorganizovali dni otvorených dverí, kde mali žiaci ZŠ možnosť pozrieť si priestory a aj skúsiť si prijímacie pohovory „skusmo“. Osobne si nemyslím, že bude výrazný pokles ich pripravenosti. Každý pedagóg na základnej škole určite robí, čo môže, aby svojich žiakov čo najlepšie pripravil.“


Prvý krok do budúcnosti

Pred brány škôl môžu deviatakov ešte sprevádzať rodičia, ďalej je to však už iba na nich. Sú to dni, ktoré môžu rozhodnúť o ich budúcnosti. Na čo by nemali pri prijímačkách zabudnúť?

Ján Bondra: „Mali by pozorne čítať zadania, čo sa od nich pri danej úlohe vyžaduje. Určite to všetci zvládnu v rámci svojich možností a pevne verím, že nakoniec budú spokojní.“

Daniela Šidlovská: „Naozaj sa tešíme na to, ako sa zaradia do našej partie ambicióznych technikov. Prajeme im na prijímačkách pohodu a pevné nervy, lebo kto sa podľa nášho školského kréda „zapne pre techniku“, má remeslo v rukách a skvelú profesionálnu perspektívu.“

Klaudia Satkeová praje žiakom veľa síl, optimizmu a vieru vo svoje schopnosti a Pavol Chmeliar má ešte dobrú radu na záver: „Pozrieť si typy úloh v testoch z minulých rokov. A odporúčam dostatočne spať a hodinu pred spaním nepozerať do mobilu ani monitora – vedecké poznatky ukazujú 10 % nárast vo výsledku zapamätania si. Ak sa k tomu pridá aj učenie sa z vytlačených (nie elektronických) materiálov, pridá sa ďalších 15 % nárastu zapamätania.“

Riaditelia stredných škôl po prijímacích skúškach odošlú uchádzačom rozhodnutie o (ne)prijatí v priebehu mája. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva školstva SR www.minedu.sk a webstránkach škôl.


TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Gymnázium Terézie Vansovej, Stredná odborná škola technická

2. a 9. mája

Spojená škola

9. a 12. mája


foto.: ilustračné, archív ĽMS

Dagmar Baluchová


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 16 (27. apríl 2022)

Comments


bottom of page