top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Detský hlas proti násiliu

Od roku 2014 sa vždy v novembri organizuje celoslovenská akcia Bubnovačka s podtitulom Aby bolo deti lepšie počuť! Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti včasnú prevenciu. Podujatie prebieha v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a Klára Laurenčíková, splnomocnenkyňa vlády Českej republiky pre ľudské práva a 18. novembra od 10. do 11. h zaznela Slovenskom i Českom bubnovačka už po deviatykrát.


Aj Stará Ľubovňa

Pre covidovú situáciu boli ostatné dva ročníky komorné, tohto roku však ani Stará Ľubovňa neostala ticho a zo základných, stredných i materských škôl sa ozývali hlasy na podporu tohto podujatia. „Téma násilia páchaného na deťoch je veľmi aktuálna, pretože ticho nikoho neochráni. Je dôležité, aby aj deti vedeli, čo majú robiť, ako sa majú zachovať v situáciách, keď im niekto ubližuje alebo vedia, že je niekomu ubližované,“ pripomenula Anna Nemergutová, koordinátorka ochrany detí pred násilím.

Do národnej akcie sa tak zapojili viaceré školy v meste i okrese, nechýbalo Gymnázium T. Vansovej, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ Za Vodou, ZŠ v Lomničke, Čirči, Ľubotíne, ale aj MŠ Za Vodou či MŠ na Vsetínskej ul.


Jana Blašková

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 44 (23. november 2022)


bottom of page