top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Deti pripravili pre seniorov nápis z kvetov

Updated: Oct 29, 2021

V tomto období sa zvyknú pripravovať podujatia k októbrovému Mesiacu úcty k starším. Prekvapenie v podobe nápisu Úcta k starším vytvorené z kvetov, má byť pozdravom pre staršiu generáciu.

Vzácny čas osobných stretnutí strávených so seniormi nie je možný, a tak sa samospráva rozhodla pozdraviť ich aspoň kvetinovým pozdravom vytvoreným zo 150-tich chryzantém.

V parku na Námestí generála Štefánika deti zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vytvárali farebné písmená z kvetov. Počas toho ako skladali odkaz, sa pri nich zastavovali aj seniori a boli zvedaví, čo vytvárajú. „Týmto prekvapením sme im chceli aspoň takto vyjadriť poďakovanie a zaželať veľa zdravia, šťastia, pochopenia, porozumenia a lásky,“ tlmočil primátor mesta Ľuboš Tomko.


Foto: ms

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 40 (27. október 2021)


Commentaires


bottom of page