top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Chorobnosť stúpla, doplácajú na ňu vo viacerých školách

Chorobnosť na chrípku a jej podobných ochorení v okrese Stará Ľubovňa stále stúpa. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov bolo prerušené vyučovanie vo viacerých školách.

ilustračné foto: ĽMS


Ako nás informovali z RÚVZ v Starej Ľubovni, zatvorené sú viaceré školy alebo jednotlivé triedy. Kým uplynulý týždeň sa neučili v ZŠ Ľubotín, MŠ Hromoš, ZŠ Plavnica (3 triedy I. stupeň, 1 trieda II. stupeň), ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni (2 triedy I. stupňa), MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni, tak tento týždeň je prerušené vyučovanie v MŠ Plavnica, MŠ Lesnica, ZŠ Plavnica (1 trieda II. stupeň), ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni (I. stupeň), MŠ Hniezdne.


CHOROBNOSŤ V OKRESE

V 4. kalendárnom týždni 2024 na území okresu Stará Ľubovňa bolo hlásených 1109 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. z chorobnosť 2247,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 až 5 ročných a najnižšia vo vekovej skupine 60 a viac ročných. 

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 38 osôb, čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (8) a sinusitídy (30). Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2024 hlásených 36 prípadov (73/100 000), čo predstavuje  3,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 12,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných. „Laboratórne bol v 4. kalendárnom týždni potvrdený vírus chrípky A, dôkaz antigénu v dvoch prípadoch, a to u 1-ročného hospitalizovaného dieťaťa u 18- ročnej ženy, ktorá bola ošetrená ambulantne,“ informovala Mária Mancalová, regionálna hygienička okresu.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 4, 31. januára 2024)


Comments


bottom of page