top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Charizmatická sestra Barbora musela z mesta odísť

Rehoľná sestra Barbora Kováčová pôsobila v Starej Ľubovni v rokoch 1969 až 1974. Bola duchovnou oporou pre mladú generáciu. Charizmatická vychovávateľka, bojovníčka za náboženskú slobodu. Tento rok si pripomíname 105. výročie jej narodenia a 10. výročie smrti.


Narodila sa 18. júla 1917 v Močenku ako najmladšia zo 14-tich súrodencov. V auguste 1935 v Prahe vstúpila do noviciátu a 11. augusta 1936 zložila prvé rehoľné sľuby v Kongregácii školských sestier sv. Františka z Assisi. I ju zasiahol august 1950, keď ju zo spolusestrami vyviezli do pohraničia na prácu v továrni. Neskôr sa starala o deti v ústavoch sociálnej starostlivosti.Pri príležitosti 90. narodenín sestry Barbory v júli 2007 jej „chlapci“ miništranti opäť stáli pri oltári v kostole sv. Mikuláša. Niektorí sa nevideli viac ako tridsať rokov.


V starej Ľubovni

V roku 1969 sa nečakane ocitla v Starej Ľubovni aj so sestrami Ritou Gombošovou a Veronikou Čarnogurskou. Po príchode Mons. Viktora Trstenského vytvorili skvelý tím. Sestra Barbora Kováčová organizačne zabezpečovala práce na fare i v kostole, navštevovala starých a opustených ľudí, pomáhala rodinám. Bola tichá, nenápadná a obetavá. Jej srdcu milou úlohou bola starostlivosť o chlapcov a miništrantov. Okrem hodín náboženstva, miništrantských schôdzok, modlitby a čítania náboženskej literatúry ich učila pokore a zdvorilosti. Počet miništrantov rástol, piatich z nich nasmerovala ku kňazstvu, iných chlapcov a dievčatá k rehoľnému životu. Žiaľ, doba prenasledovania Cirkvi všetko ukončila.


Nútený odchod

„Boli to katakomby 20. storočia. Vyhodili nás zo školy, nesmeli sme vychádzať z fary a 27. marca 1974 sme museli opustiť Starú Ľubovňu. Škoda, že sa to skončilo násilne a mládež ostala bez vychovávateľov,“ takto spomínala sestra Barbora na roky, kde prežila v Starej Ľubovni a kde na ňu dodnes spomínajú.


Sestrička Barborka, ako ju vždy volali, mala i napriek vysokému veku skvelú pamäť a každého poznala. V jej poslednom liste boli aj tieto slová jej duchovného testamentu. „Formácia, ktorú ste dostávali ako miništranti, nech pokračuje vo vašich rodinách, v deťoch, ktoré vám Boh zveril, aby sa tak obnovili súčasné rodiny.“ Barbora Kováčová, OSF, zomrela 29. apríla 2012 vo veku 94 rokov. Pochovaná je v kongregačnej hrobke na cintoríne v Ružomberku.

Ľubomír Ogurčák, foto: archív autora

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 17 (4. máj 2022)

Comments


bottom of page