top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Cesty a chodníky k rómskym komunitám chcú zlepšiť cez projekt

Updated: Jun 29, 2020

Mesto Stará Ľubovňa sa chce uchádzať o európske i štátne peniaze, za ktoré by sa vybudovali a zrekonštruovali cesty a chodníky v blízkosti, kde žijú marginalizované rómske komunity. Ide o lokality blízko Ul. SNP, Továrenskej a časti Podsadek. Získať chce na to vyše 620 tisíc eur, spolufinancovanie by predstavovalo 5 percent. Poslanci tento zámer odobrili.


Ak by bol projekt úspešný, v rámci neho by sa mohla vybudovať miestna panelová cesta v rómskej osade Podsadek a rovnako v osade na Továrenskej ul. Pribudnúť by mohol nový úsek chodníka na Mýtnej ul., ktorý nadväzuje na už jestvujúci za novou lavičkou, tiež nový úsek chodníka na Ulici SNP pri rieke Jakubianka, toho času trasovaný ako poľný chodník a nová časť cesty tej istej ulice pozdĺž hrádze. Rovnako by sa mohol zrekonštruovať chodník na Hviezdoslavovej ul. so začiatkom pred oceľovou lávkou ponad rieku Poprad pokračujúci až po Garbiarsku ul.


Poslanci sa tu prihovárali aj o to, aby sa úseky s historickým podtextom kedysi Nižnej ulice obnovovali skôr s kamenným základom. „Je pravda, že je to drahšie, ale trvácnejšie a v prípade prekopávok aj ekonomickejšie,“ podotkol poslanec Filip Lampart a podčiarkol i to, že pri kameni je nižšia kumulácia tepla, ktorá dnes čoraz viac hrozí pri asfaltových povrchoch. Radnica ale ráta skôr s asfaltovým a zámkovým povrchom, nebráni sa však aj iným alternatívam, rátať ale treba s vyšším finančným nákladom.


Petícia na Jarmočnej ulici?


Projekt ráta tiež s obnovou chodníkov na Garbiarskej ul. a SNP ul. až ku križovatke s Prešovskou ul., končiac pri poslednom rodinnom dome na Ul. SNP (išlo by o plynulé napojenie nového úseku chodníka na Ul. SNP pri rieke Jakubianka).


V súvislosti s týmto úsekom pripomenula poslankyňa Marta Benková nespokojnosť občanov na blízkej Jarmočnej ulici, ktorí vraj spísali petíciu z dôvodu, že táto lokalita sa chystá na výstavbu obydlí pre marginalizované komunity (lokalita na fotografii). „Aby sme vedeli, akým spôsobom informovať obyvateľov, keďže táto informácia sa ku mne dostala,“ podotkla poslankyňa.


Túto informáciu primátor mesta Ľuboš Tomko vyvrátil: „Nie je to pravda, aj keď v tejto lokalite máme zastavaciu štúdiu, kde sa ráta s rodinnými domami.“ Ako ďalej pripomenul o odkúpenie pozemkov v tejto lokalite blízko Jakubianky bol záujem, mesto ich však zatiaľ zamietlo. „V súčasnosti chceme v danej lokalite iba vybudovať prístupovú komunikáciu,“ podotkol primátor a dodal, „je to cenné územie, vzácne. Slnečná časť a, myslím si, že toto zastupiteľstvo bude rozhodovať o tom, čo bude v tejto lokalite,“ podotkol.


Nateraz sú aktuálne premeny ciest a chodníkov v rámci projektu. Výška nenávratného finančného príspevku tu pritom ráta až so sumou 1,4 mil. eur, Stará Ľubovňa sa chce uchádzať o približne polovicu.

IMG_20190909_075910_HDR

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 33 (10. september 2019)


Comments


bottom of page