top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Ceny za pohrebné služby nemenili desaťročie. Mestská firma tentoraz nečakala

Updated: Mar 17, 2023

Pozostalí, ktorým ostane na pleciach organizovanie pohrebu, budú musieť siahnuť hlbšie do peňaženky. Platí to v prípade využitia služieb mestskej spoločnosti Verejno-prospešné služby (VPS) v Starej Ľubovni. Tá po desiatich rokoch upravila cenník.„Všetci vieme, ako išla za ostatných desať rokov minimálna mzda, nehovoriac o aktuálnom navýšení cien pohonných hmôt, elektrickej energie... Myslím, že tých 23 percent za desať rokov, odkedy sa nemenil cenník, je absolútne minimum,“ podotkol riaditeľ VPS Ľubomír Krett. Väčšie výhrady k úprave cien nemali ani mestskí poslanci, ktorí zmeny VZN č. 73 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Stará Ľubovňa schválili.


Ako sú na tom iné mestá

Pri obhajobe zvýšenia cien za pohrebné služby predostrel riaditeľ VPS porovnanie s inými mestami. „Sú to veľmi ústretové ceny, len pre porovnanie, my máme za výkop hrobu pre jednu osobu 80 eur, Poprad 155 €, Prešov 63 eur, Bardejov 205 a Kežmarok 217. Ceny za obliekanie zosnulého sú napríklad v Poprade 27,20 eur, Prešov má 47 eur, Bardejov 24 a Stará Ľubovňa za túto službu účtuje 30 eur. Ešte si môžeme porovnať ceny za pohrebný obrad v sobotu, nedeľu a sviatok. Tu Poprad účtuje 220 eur, v Prešove sa pohreby počas týchto dní vôbec nerobia, Bardejov za túto službu pýta 252 €, Kežmarok 165 € a Stará Ľubovňa 150 eur,“ priblížil Ľ. Krett.


Nedôstojná predajňa potrebných služieb

Zvyšovanie cien, logicky, pozostalých nepoteší, malou náplasťou by mohlo byť vylepšenie komfortu predajne pohrebných služieb na Letnej ulici v areáli obchodného domu Družba. „Vieme zlepšiť podmienky v nej a nájsť dôstojnejšie miesto? Je tam úzka predajňa, zima...,“ poznamenal viceprimátor a poslanec MsZ Peter Bizovský. Ako dodal, je nutné, aby samospráva mala kvalitné pohrebné služby, ktoré by mohli konkurovať ďalším súkromným dodávateľom pohrebných služieb v meste. „Na tento problém upozorňujem už dlhodobo, treba povedať, že predajňa našich pohrebných služieb kolovala už, takpovediac, po celom meste,“ podotkol k nevhodným podmienkam riaditeľ mestskej firmy. Ako vysvetlil primátor mesta Ľuboš Tomko, aktuálne sa na zmene k lepšiemu pracuje, aj v rámci rekonštrukcie OD Družba by sa mali najbližšie urobiť opatrenia. „Áno, je to tam nedôstojné, energeticky náročné, je tam zima... Sú tam svetlíky, ktoré chceme zamurovať a celé to skultúrniť aj pre zamestnankyňu, ktorá tam je. Chceme, aby tam bol vyšší štandard hlavne pre pozostalých,“ povedal Ľuboš Tomko.


Postačuje ochranné pásmo cintorínov?

Po novom bez zmeny ostalo ochranné pásmo cintorínov, starého, nového a v Podsadku, a to 10 metrov. Podľa zákona je to minimálna vzdialenosť, ktorá môže byť maximálne 50 metrov. Na to, či je to dostatočná vzdialenosť aj vzhľadom, napr. ku kontaminácii vôd, sa pýtal poslanec Filip Lampart. Podotkol, že v budúcnosti by možno bolo dobré prehodnotiť túto vzdialenosť, ktorá určuje pravidlá umiestňovania stavieb v ochrannom pásme pohrebiska, kde nie je možné povoliť žiadne budovy a stavby, s výnimkou tých, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom. A tiež vylučuje činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať, napr. poľnohospodárske a tie, ktoré rušia pohreb hlukom či svetelnými efektmi, ktoré by rušili pietny charakter pohrebu.

Nateraz ale, ako pripomenula vedúca právneho oddelenia Katarína Železniková i primátor mesta nevznikla situácia, ktorá by si žiadala zvýšiť maximálne ochranné pásmo od pohrebísk. Rovnako ako nik z mesta nepožiadal o rozptýlenie popola zosnulého v areáli nového cintorína, na ktorú je spol. VPS pripravená.Cudzím účtujú za vstup

Nezmenená po novom zostala cena za vstup na cintorín inému prevádzkovateľovi, ako je mestská spoločnosť, a to 15 € za účelom realizácie rekonštrukcie hrobu, opravy prípadne výstavby hrobky a osadenie pamätnej tabule.

Naďalej sa VPS bude starať o údržbu cintorínov, vrátane kosenia. „Všetky príjmy, ktoré sa vyberú, zostanú na cintorínoch. Aj svojou činnosťou dokázala mestská spoločnosť VPS z vlastných zdrojov v roku 2022 zrekonštruovať strechu na novom cintoríne v sume 17-tisíc eur a kúpiť chladiaci box za 3 000 eur,“ dodal primátor mesta.

hm, foto: E.F.


Comments


bottom of page