top of page
  • Anna Lazorčáková

Bohoslužby majú opäť zelenú Avšak s viacerými opatreniami

Od minulého týždňa platia v kostoloch nové nariadenia. Povolené sú bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi. Využitá môže byť tiež len polovica z existujúcej kapacity kostola. A treba mať na pamäti, že stále platí zákaz zhromažďovania sa.VÄČŠÍ KOSTOL, VIAC ĽUDÍ

Podľa opatrení, ktoré platili do 15. októbra, mohlo byť v kostoloch najviac 50 ľudí, a to spolu s kňazom, miništrantom, kostolníkom, kantorom a spovedníkom. Teraz je počet veriacich určený rozlohou, teda čím väčší priestor, tým viac ľudí sa môže zúčastniť na bohoslužbe. „Je to spravodlivejšie. Je predsa rozdiel, či ide o nejaký malý chrám na dedine alebo o nejaký veľký v meste,“ uviedol Ondrej Pacák, správca Gréckokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni. Ako dodal, ako kňaz si nevie predstaviť život bez sviatostí, a tak isto to vnímajú aj praktizujúci veriaci. „Som preto veľmi rád, že pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení opäť máme možnosť posilniť aj našu dušu,“ dodal Pacák.

V kostoloch by veriaci nemali sedieť za sebou. Treba dodržiavať princíp tzv. šachovnicového sedenia. Uvoľnené pravidlo sa týka len sediacich. Je však dôležité, aby sa využívala len polovica kapacity kostola. V rímskokatolíckej farnosti je spolu 430 miest na sedenie, pričom v Kostole svätého Mikuláša je ich 170, v Kostole sv. Petra a Pavla 210 a v Podsadku 50. Gréckokatolícka farnosť ich má o čosi menej. V Chráme Matky Ustavičnej pomoci nesmie počet prekročiť 206 ľudí a v chráme Pavla Petra Gojdiča približne 70.

Aby nedošlo k prekročeniu miest na sedenie, pri vstupe do kostolov a chrámov sa spočítava počet farníkov. „Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v kostoloch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom,“ poukázal na pretrvávajúci zákaz zhromažďovania rímskokatolícky dekan Pavol Lacko.


ZAVEDENÉ NOVINKY SA OBNOVUJÚ

Aj teraz fungujú bohoslužby v obmedzenom režime, ranné sväté omše sú opäť recitované, bez spevu a organu. Budú aj kratšie. V chráme Matky ustavičnej pomoci sú nedeľné sväté liturgie slúžené každú hodinu. V platnosti ostala aj 18. hodina. Sväté liturgie slúžené v týždni zostávajú nezmenené, podobne ako v kostoloch sv. Mikuláša a sv. Petra a Pavla.

Obnovilo sa aj vyčlenenie svätej omše pre seniorov nad 65 rokov. Seniori, chorí a rizikové skupiny, by v týchto dňoch mali ale zvážiť účasť na verejných bohoslužbách. Do pozornosti sa dáva aj sledovanie sv. omše z farského kostola prostredníctvom online prenosov a médií. Kňazi prosia veriacich o dodržiavanie hygienických predpisov. „Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme,“ uzavrel P. Lacko.


FAKTY

Povinné hygienické opatrenia

- povinnosť nosiť rúška, používanie dezinfekcie, nepodávanie si rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie eucharistie do rúk, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 44 (24. november 2020)

Anna Lazorčáková

foto: archív ĽMS


Comments


bottom of page