top of page
  • roman4723

Bohoslužby

Sviatky Bohozjavenia

Streda, 18. januára – predvečer Bohozjavenia, pôstny deň: 6.30 h – Cárske časy, 8.30 h – Večerňa s liturgiou Vasiľa Veľkého, 18.30 h – Veľké povečerie s litiou, utreňa

Štvrtok, 19. januára – Sväté Bohozjavenie: 8.00 h – Liturgia Jána Zlatoústeho, 16.00 h – Veľká večerňa

Piatok, 20. januára – Zbor Predchodcu a Krstiteľa Hospodinovho, Jána: 6.30 h – Utreňa, 8.00 h – Liturgia Jána Zlatoústeho, 16.00 h – Večerňa

Comments


bottom of page