top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Bližšie k hasičskej zbrojnici

Updated: Jul 1, 2020


hasiči3

Už druhý rok čaká tunajší Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) na vynovenie hasičskej zbrojnice. V prvej etape rozdeľovania financií z ministerstva vnútra sa však Starej Ľubovni neušlo. Úspešná bola až v II. etape, z 30-miliónového balíka, ktoré vyčlenil rezort vnútra na výstavbu a rekonštrukciu hasičských zbrojníc, má staroľubovnianska  nateraz istých 30 tisíc eur. Nebude to ale stačiť, priložiť treba ešte ďalších okolo 30 tisíc eur.    


Momentálne má 40 členov DHZ v Starej Ľubovni administratívnu miestnosť v budove tzv. Bieleho domu oproti pošte a hasičskú zbrojnicu v priestoroch bývalej kotolne v centre mesta pri starom cintoríne, ktorá patrí mestskej firme Slobyterm. Projekt ráta s rekonštrukciou objektu s prístavbou. V pláne je oprava omietky, podlahy, osadenie nových okien i garážových dverí, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky objektu zbrojnice i celej budovy kotolne K-Centrum. Zväčšením priestorov o tzv. vstavbu a prístavbu sa okrem nového garážového miesta pre cisternovú automobilovú striekačku umožní vybudovať aj hygienické zariadenia, šatne, školiacu miestnosť, sklad PHM a sušiarne hadíc pre dobrovoľných hasičov. Celé by to stálo okolo 60 tisíc eur. „Keďže je možnosť požiadať ešte o financie v rámci tretej etapy, tak sa chceme uchádzať. Chceme tak zmierniť naše spolufinancovanie. Ak budeme úspešní, tak z ministerstva by sme mali mať 47 tisíc eur a 13-timi tisícmi by spolufinancovalo rekonštrukciu mesto,“ vysvetlil primátor Ľuboš Tomko. Na vynovenú hasičskú zbrojnicu si teda budú musieť dobrovoľní hasiči ešte počkať, isté je ale to, že čoskoro dostanú nové vozidlo IVECO z ministerstva vnútra, spolu s ďalšími siedmimi obcami regiónu.

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.26 (2. júl 2019)

Comments


bottom of page