top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

„Bezplatná“ strava v ZŠ

Updated: Aug 11, 2020


sdr

Ubehli tri mesiace, čo sa školy museli vysporiadať s „bezplatnou“ stravou žiakov základných škôl. Ako sa im to podarilo – boli sme sa pozrieť na dvoch ZŠ v meste.  


Posily v kuchyniach V školskej jedálni v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda už v minulom školskom roku prijali novú pracovnú silu, aby sa na zmenu pripravili. V tomto školskom roku v ich stravovacom zariadení obeduje 680 stravníkov. „Pribudlo nám 42 žiakov. Kvôli obedom zadarmo sme prijali jednu kuchárku, ktorá však pomáha aj s administratívnymi prácami,“ povedala riaditeľka školy ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Monika Maníková. Museli zakúpiť nový inventár a zopár stolov a stoličiek. Predĺžili aj výdaj obedov do pol tretej. Aj v Základnej škole na Levočskej ulici pribudla nová pracovná sila. „Vzhľadom k tomu, že k prvému septembru sme museli byť pripravení na počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni, čo znamená 325 stravníkov, sme boli nútení vytvoriť jedno pracovné miesto pomocnej kuchárky. Podarilo sa nám obsadiť ho cez projekt z úradu práce Pracuj v školskej jedálni,“ uviedol riaditeľ ZŠ na Levočskej ul. Peter Höger. Škola tiež zakúpila konvektomat v hodnote 10 000 €. Očakávaný príval stravníkov sa však nenaplnil. V školskej jedálni pribudlo len 15 nových stravníkov a spolu ich je 275.


Dopyt po diétach Zákonný zástupca dieťaťa musí myslieť aj na to, aby dieťa z obedu odhlásil deň vopred. Inak musí uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie. „Niektorí rodičia zabúdajú, no sú aj zodpovední a deti odhlasujú. Majú viac možností napr. cez internet, pomocou terminálu na chodbe, telefonicky. Tiež sme prepojení so školou cez EduPage, kde ráno učitelia zapíšu aktuálnu dochádzku a ja si to viem hneď ráno stiahnuť a vidím aktuálny počet detí,“ vysvetlila vedúca školskej jedálne Anna Pristáčová. Ukazuje sa však problém s diétnym stravovaním. „Máme asi 10 -11 detí, ktoré by potrebovali diétnu stravu. V kuchyni ju však momentálne nevieme zabezpečiť. Nemáme diétnu sestru, samostatný inventár, priestory, kapacitu na diétne stravovanie,“ skonštatovala M. Maníková. Štát od 1. septembra prispieva na stravovanie 1,20 eura na každé dieťa. „Možno by som skôr uvítal, keby tieto peniaze štát dal rodičom k prídavku na deti,“ myslí si P. Höger. Rodičia v Starej Ľubovni momentálne doplácajú 0,25 € na jeden obed.


—————————————————————————————


Obedy zadarmo = ŠIKANOVANIE!?


To je ale šikanovanie!“ aj to je veta, ktorú som začula od rodičov mojich stravníkov. Od septembra 2019 stravujú školské jedálne (ŠJ) žiakov ZŠ so štátnou dotáciou, keď žiak pri dodržaní  podmienok (účasť žiaka na vyučovaní a odobratie obeda – rozumej konzumácia žiaka v školskej jedálni) môže dostať dotáciu 1,20 € na každý prihlásený obed. Rodič tak môže ročne ušetriť až okolo 230 € priamo z dotácií a nepriamo ešte viac, lebo činnosť školských jedálni je finančne zabezpečovaná hlavne z rozpočtov miest a obcí a rodič bežne dopláca len zlomok ceny. Napríklad cena obeda pre žiaka I. stupňa v našom meste sa pohybuje okolo 3 €, ale rodič platí pri dodržaní dotačných podmienok len 0,20 € a pri porušení dotačných podmienok len 1,40 €. Za takto nízku cenu dieťa dostane v ŠJ polievku, hlavné jedlo, nápoj a takmer denne i nejaký ten prídavok za obedom v podobe šalátu, ovocia alebo nejakého dezertu.  Navyše ŠJ pripravuje jedlo takpovediac na mieru detského stravníka, varí sa pestro a kvalita stravy sa zabezpečuje hlavne použitím kvalitných čerstvých surovín.


Z čoho to celé pramení? V prvom rade si myslím, že ich veľmi ovplyvnila vytrvalá medializácia, ktorá prezentovala dotáciu na obedy ako obedy zadarmo. Médiá neustále zdôrazňovali výhodu pre rodiča, pričom nikde alebo len málo sa písalo o tom, že dotácia je účelová, to znamená, že nárok na dotáciu je len pri splnení určitých –  špecifických podmienok, ktoré práve vedúce školských jedální musia pri účtovaní zohľadňovať a zdokladovať. My musíme jednoznačne preukazovať účelnosť poskytnutej dotácie na každý obed.  A tak vedúce ŠJ, riadiaci zamestnanci na úseku školského stravovania, ktorí majú na starosti a zodpovedajú za celý chod školskej jedálne od zostavovania jedálnych lístkov, sledovania výživových noriem, cez zabezpečovanie potravín, evidenciu platieb a prihlášok na obedy, zabezpečovania materiálno technického vybavenia, opráv, údržby, po zamestnancov ŠJ a hygienu na zariadení, musia od septembra  kopec času venovať kadejakým pomocným evidenciám, aby sme pre Úrad práce mali zmapovaný prehľad dochádzky žiaka do školy, školskej jedálne i preberania obeda. Administratívna záťaž za posledné obdobie tak stúpla, že dnes už nedokážeme flexibilne reagovať na ďalšie požiadavky rodičov –  zrušili sme ranné odhlasovanie, máme menej času na komunikáciu so stravníkmi, rodičmi, a to sa odráža i na napätých situáciách, ktoré potom z času na čas vznikajú. Náš prístup k rodičovi bol pritom od začiatku seriózny a transparentný. Každý rodič  bol pri prihlasovaní dieťaťa na obedy informovaný o podmienkach stravovania v ŠJ a osobitne sa zdôrazňovali v prihláškach  podmienky nároku na dotácie. Z hľadiska povinnosti rodiča sa však nič nezmenilo, vždy platilo a platí – rodič je zodpovedný za včasné platenie a odhlasovanie svojho dieťaťa zo stravy. Od zavedenia dotácií to platí dvojnásobne, lebo to priamo ovplyvňuje prepočet dotácií a tým i výšku platby rodiča. Bez zodpovedného plnenia si tejto povinnosti nie je možná bezproblémová spolupráca rodiča so ŠJ. Od septembra dookola vysvetľujem, komunikujem a informujem. Osobne i telefonicky. Navyše, v  dnešnej dobe, keď si každý rodič môže na internete kedykoľvek skontrolovať či má dieťa zaplatené, či má objednanú stravu, či sa odhlásilo z obeda, či si prevzalo obed, aký má preplatok, čo sa varí, atď., sa nikto nemôže na nedostatok informácií zo strany ŠJ sťažovať. Čo povedať na záver? Štát financuje a štát si určuje podmienky. Je povinnosťou škôl a školských zariadení tieto podmienky rešpektovať a nastaviť takú organizáciu a evidenciu,   aby boli dodržané všetky predpisy. Na druhej strane, stravovanie  v základných školách nie je povinné. Každý rodič si môže vybrať – prihlásim svoje dieťa do ŠJ a získam lacné obedy (ušetrím) i s tým vedomím, že keď moje dieťa z času načas náhle ochorie, prídem o nejaké to euro, alebo je pre mňa nastavenie podmienok stravovania principiálne tak nespravodlivé, šikanujúce, že ich nemienim využívať. Je to len na vás, milí rodičia, len na vašom rozhodnutí.


Jaroslava Nováková, vedúca ŠJ pri ZŠ


Články boli publikované v Ľubovnianskych novinách č. 45 (3. december 2019)


Comments


bottom of page