top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Bezkontaktné športy dostali zelenú: Pozrite si najzaujímavejšie pravidlá

Updated: Jun 24, 2020


pravidlá

Úrad verejného zdravotníctva povolil v čase koronakrízy športové aktivity. Hoci sú dovolené iba vo vonkajšom prostredí, hráči i rekreanti si môžu konečne zatrénovať.


Tréningy a príprava sa môže podľa ostatných nariadení vykonávať na vonkajších športoviskách. Podmienkou je, že na všetko musí dohliadať športový odborník. Vylúčená je prítomnosť verejnosti, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu.


Podľa nedávneho rozhodnutia, športoviská sa môžu využívať v areáloch škôl. Naďalej platí zákaz pre kontaktné súboje ako box, karate a podobne. Na športovisku musí byť nádoba s prostriedkom na dezinfekciu rúk. Nesmú sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy, výnimkou je núdzové použitie WC, napríklad pri nevoľnosti. Hráči do 18 rokov musia mať a používať výhradne vlastnú nádobu označenú vlastným menom.

pravidlá 2

PRAVIDLÁ – na športovisku nesmie byť v rovnakom čase viac ako 5 osôb – medzi športovcami a ostatnými osobami musí byť vzdialenosť najmenej dva metre – pre jednu skupinu športovcov musí pripadať plocha s rozmerom najmenej 30 x 30 metrov – športovci nemusia mať rúška, ostatné osoby, okrem trénera, ich mať musia – tréner alebo odborník musí uchovávať záznam o účasti športovcov
Peter Rindoš, foto: ilu., vkm sl


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 17 (5. máj 2020)  


Comments


bottom of page