top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Bývalý archív je predaný, kúpi ho vranovská firma za vyše 500 tisíc €

Updated: Jul 7, 2020


DSC_0364

Takmer do roka a dňa, odkedy sa presťahoval Štátny oblastný archív Levoča z budovy na Ulici obrancov mieru na Prešovskej ul., je zrejme známy nový majiteľ objektu. Do verejnej obchodnej súťaže s vyvolávacou cenou 499 tisíc €, ktorú vyhlásilo mesto ako majiteľ budovy, sa prihlásil ako jediný uchádzač. Firma ITES Vranov, s.r.o. tak s najväčšou pravdepodobnosťou kúpi objekt za 511 100 € a vybuduje tam podľa podmienky samosprávy byty. 


Nový majiteľ objektu dostal aj ďalšiu podmienku, na mestskom prenajatom pozemku (prenájom za 1 € na 30 rokov) vybuduje aj 24 parkovacích miest formou zatrávňovacích panelov pre majiteľov budúcich bytov. Lokalita na parkovacie miesta je za budovou pri ZUŠ-ke a prístup k nej vo vlastníctve mesta. 55-ročný 3-poschodový dom s pôvodnými 18-timi bytovými jednotkami so zastavanou plochou 492 m2 a znaleckou hodnotou 440 tisíc € tak po rokoch môže úplne zmeniť svoju vizáž. Ako sme sa dozvedeli od nového vlastníka, konateľa firmy ITES Vranov Slavomíra Fedora, zmluva o predaji ešte nie je zatiaľ podpísaná, keď dôjde k jej podpisu, bude nás informovať o tom, aké byty a kedy si ich budú môcť záujemcovia v tejto takmer centrálnej lokalite mesta zadovážiť. Do mestskej kasy tak nateraz pribudne vyše 500 tisíc eur z predaja nevyužívaného majetku, už minulý rok ale odbudol príjem z pravidelného nájmu od Ministerstva vnútra SR, činil ročne 18 tisíc eur.


Ďalšia nevyužitá budova Iba dodáme, že mesto má v tejto lokalite voľnú ešte budovu po bývalej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) na Budovateľskej ulici. Ide o objekt, ktorý je už niekoľko rokov bez života, pred 10-timi rokmi ho mesto kúpilo za vtedajších 4,5 mil. Sk (okolo 150 tisíc €) plus predtým dalo do poriadku pozemky. Pred niekoľkými rokmi sa silno uvažovalo o tom, že táto 45-ročná 2-poschodová budova (4 bytové jednotky) bude centrom pre seniorov. Od toho sa ale upustilo. Momentálne sa chystá projekt seniorského centra v areáli nemocnice. Teda minimálne v réžii samosprávy. Úvahy radnice tak smerujú, aj v prípade budovy po VšZP, k premene na bytové jednotky. Či už v réžii súkromného investora, ako je to teraz v prípade bývalého archívu, alebo mesta, to sa uvidí v ďalšom období. Nateraz je aktuálna Ulica obrancov mieru, kde by mohlo nájsť bývanie vyše dvadsať rodín.

ITES_3

Parkovacie miesta k novým bytom by mali byť v tejto lokalite, za ZUŠ-kou a investor by tam mal vytvoriť 24 miest na státie formou zatrávňovacích panelov.

ITES_2

Foto: autor, Štefan Žid 


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 27 (10. júl 2018)


Comments


bottom of page