top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Archív sa sťahuje. Budú v budove po ňom byty?

Updated: Jul 13, 2020


DSC_0364

Štátny oblastný archív Levoča, ktorý zvykneme nazývať krátko – archív, sa v rámci mesta Stará Ľubovňa sťahuje. Nové priestory by mal nájsť na Prešovskej ul. Budova na Ulici obrancov mieru, ktorú opúšťa, je mestská, a tak sú aktuálne úvahy – čo s ňou?


A nie je jediným voľným objektom v tejto lokalite. Aj budova po bývalej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) na Budovateľskej ulici už roky zamestnáva radnicu. Mestskí poslanci tak venovali časť svojho rokovania na ostatnom zasadnutí práve víziám týchto dvoch objektov. Pri archíve ide o 55-ročný 3-poschodový dom s 18-timi bytovými jednotkami.  V prípade budovy po bývalej VšZP ide o objekt, ktorý je už niekoľko rokov bez života, pred niekoľkými rokmi sa silno uvažovalo o tom, že táto 45-ročná 2-poschodová budova (4 bytové jednotky) bude centrom pre seniorov.

IMG_20170630_111345_HDR

Aj budova po bývalej pobočke VšZP už dlhodobo nemá využitie. Mesto ju odkúpilo a plánovalo prerobiť na centrum pre seniorov, keď projekt padol, ostala opustená.


Úvahy radnice dnes smerujú k dvom možnostiam – rekonštrukcii na byty a k predaju nehnuteľností. Počet bytových jednotiek archívu by sa tak navýšil na 24 bytov a bývalej pobočky VšZP na šesť. Išlo by o 2- a 3-izbové byty. Možnosti rekonštrukcie sú pritom viaceré. Mesto (aj cez dodávateľa) by ich mohlo rekonštruovať z vlastných zdrojov a potom predať alebo dať do prenájmu. Využiť by mohlo úverové i vlastné zdroje a v hre je aj zapojenie Fondu rozvoja a Rezervného fondu Mesta. A takisto zabezpečenie nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), kde by išlo o úver zo ŠFRB, dotáciu z ministerstva i vlastné zdroje. Druhou možnosťou je predaj budov cez obchodnú verejnú súťaž, pričom odhad ceny je okolo 500 tisíc eur. „Parkoviská pri budove po VšZP by sa dali vyriešiť vzadu za budovou smerom k umeleckej škole,“ poznamenal primátor Ľuboš Tomko k dôležitej potrebe pri výstavbe bytov. Horšie sa tu v tomto smere javil archív. Tu vzišli aj návrhy situovať parkovanie do zeleného pásu pred budovou.


Lokalita: lukratívna Diskusie poslancov sa trochu zasekli aj pri téme, či by to mali byť nájomné byty alebo skôr vyššieho štandardu, aj vzhľadom k výhodnej lokalite v centre. „Momentálne máme 90 žiadostí o nájomné byty, len 20 z nich spĺňa kritériá pre pridelenie,“ pripomenul vedúci soc. oddelenia a bytovej politiky MsÚ Dušan Kasenčák. Poslankyňa Soňa Gaborčáková sa síce prihovárala za štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny s využitím štátnej podpory, niektorí poslanci však pripomenuli, že na nájomné byty sú aj iné lokality a voľné objekty. Padol návrh aj za predaj tzv. archívu a hľadanie ďalšieho využitia objektu po VšZP. Za predaj oboch objektov, a to čím skôr, vzhľadom na momentálny trh s nehnuteľnosťami, sa prihováral poslanec Peter Bizovský. Zazneli aj názory, že Mesto má v pláne veľa iných rekonštrukcií, a tak by bolo dobré, keby sa skôr výhodne „zbavilo“ majetku. Každopádne, poslanci si možnosti premyslia, radnica dá vypracovať znalecký posudok a po prázdninách budú rozhodovať – čo s týmto mestským majetkom.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 26 (4. júl 2017)


Comments


bottom of page