top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

ANKETA: Obce sa zvyšovaniu poplatku tiež nevyhnú

Updated: Aug 6, 2020


EKOS 1

Zvyšovanie nákladov na likvidáciu odpadu sa ukáže aj na výške poplatkov za odpad v okolitých obciach nášho regiónu. Pýtali sme sa starostov obcí:


Peter Šlosár, Plaveč: – Separovali sme na úrovni 12,5?%. Pre nás z toho vyplýva, že zo súčasného poplatku 12 € za tonu nám Ekos zdvihne sumu na 24 €. Tým spôsobom musíme pristúpiť k úprave, aby sme to nejako vykryli. Pre obec je to veľké navýšenie. Momentálne máme ročný poplatok 15,11 €. Po zvýšení by mal byť poplatok vo výške 18,13 €. Jasnejšie to bude po novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.


Zita Pleštinská, Chmeľnica: – Zvyšovanie nás neteší. Keď bude obec platiť v plnej výške odpad, tak nebude môcť robiť iné aktivity v obci. Buď sa teda občania budú podieľať na platení odpadu, alebo sa obec zahrá na sociálnu. Vždy je lepšie investovať peniaze napr. do infraštruktúry, inžinierskych sietí. Mali by sme ale produkovať menej odpadu. To súvisí s obchodnými reťazcami, kde by mali tiež podniknúť také kroky, aby tovar nebol napr. zabalený v troch obaloch a pod. Potom je toho odpadu trojnásobne viac. Štát by mal urobiť tiež opatrenia, ktoré by znížili tvorbu odpadov. Neprenášať všetku zodpovednosť na občanov.


Michal Struk, Vislanka: – Najväčší problém je ten, že odpad nie je kde skládkovať, musí sa vyvážať veľmi ďaleko. Ceny idú automaticky hore, to už veľmi neovplyvníme. Naša obec teda bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu cien za odpad.


Jozef Mačuga, Jakubany: – Poplatok budeme určite zvyšovať. Ľudí od začiatku roka motivujeme aby triedili, preto nechceme urobiť dramatické navýšenie, aby to nebolo pre občanov demotivujúce.  Nie je to kvôli tomu, žeby ľudia netriedili, ale ceny za uloženie a zneškodnenie odpadu sú oveľa vyššie. Tiež sme zriadili zberný dvor, aby sme ten poplatok znížili.


Júlia Boďová, Nová Ľubovňa: – Zvýšenie nás určite neminie, tak ako každú obec. Snažíme sa separovať čo najviac, máme aj odvoz priamo z dvorov občanov formou vriec, kde odpad odvážame svojou technikov do Ekosu. Obávame sa, že ľudia prestanú separovať a začnú sa vytvárať čierne skládky.


Comments


bottom of page