top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

ANKETA: Maturanti vyrazili s tablom do ulíc. Aké majú pocity pred skúškou dospelosti?

Všetky časti maturitnej skúšky sa budú opäť konať v štandardnom nastavení, ale pre pandémiu mali pri písomnej časti maturít študenti i isté úľavy, a to v podobe predĺženého časového horizontu na písomný test či sloh a otázky na blížiacu sa ústnu maturitu, by mali byť školami pripravené s ohľadom na dištančnú výučbu.


Administratívnym maturitám odzvonilo

Žiaci posledných ročníkov stredných škôl maturovali počas pandémie administratívne, a tak sa výsledky maturitnej skúšky určili aritmetickým priemerom z výsledkov žiaka počas celého štúdia na strednej škole. Priemer známok bol vypočítaný zo všetkých koncoročných vysvedčení žiaka a z posledných dvoch polročných vysvedčení. Známka na maturite tak odrážala celé štyri roky žiakovej práce a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole.



Počas uplynulých dvoch rokov si stredné školy a žiaci vytvorili systém dištančného vyučovania, prostredníctvom ktorého si mohli žiaci osvojovať dôležité vedomosti, a to aj z maturitných predmetov. Vývoj epidemiologikej situácie umožnil, aby sa žiaci vo finálnej fáze prípravy na maturitné skúšky mohli pripravovať prezenčne, v priamom kontakte s vyučujúcimi, a tak opäť po dvojročnej prestávke mohli študenti zasadnúť aj do maturitných lavíc na písomné skúšky a v blízkej dobe ich očakáva aj ústna maturitná skúška.



Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša.

Študenti Obchodnej akadémie


ANKETA: Aké emócie prevládajú u študentov?


Lucia, Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa, odbor bilingválne štúdium


- Vnímam to trochu nefér, že v roku, keď začal covid úradovať, žiaci mali ešte plnú prípravu na maturitu, a aj tak im boli maturitné skúšky zrušené a my kvôli dištančnému vzdelávaniu úplnú prípravu nemáme, a aj tak maturujeme. Dištančné štúdium malo svoje výhody aj nevýhody a za veľkú nevýhodu považujem aj odlúčenie od spolužiakov, prišli sme o veľa spoločných zážitkov, stužkovú, výlety či spoločné akcie. Dištančná forma výučby nebola vždy stopercentná, ale chcem pochváliť naše profesorky, ktoré sa naozaj snažili odovzdať nám čo najviac. Maturít sa obávam, mám z toho stres, ale verím, že všetci to zvládneme a držím všetkým maturantom z Ľubovne palce!



Oliver, Spojená škola Jarmočná, Stará Ľubovňa, odbor hotelová akadémia


- Príde mi to nefér, že nám neboli odpustené ani len písomné maturity, nakoľko si myslím, že dištančná forma vzdelávania nám úplne nenahradila klasické prezenčné vyučovanie. A popravde, sedieť sedem hodín za počítačom nebolo pre nás práve najlepšie, čo pokladám tiež za nevýhodu dištančného vzdelávania.

Z maturít mám obavy, nakoľko sa necítim dosť pripravený, ale napriek tomu si myslím, že do našej prípravy nám dali učitelia všetko, čo mohli, aby sme dokázali úspešne zmaturovať.





Lukáš, Technická stredná odborná škola, Stará Ľubovňa


- Nemyslím si, že je spravodlivé, že musíme pristúpiť k maturitným skúškam, oproti minuloročným či predminuloročným maturantom, nakoľko my sme boli oveľa dlhšie na dištančnom vzdelávaní. Dištančná výučba nenahradí prezenčné vyučovanie v škole, tie vyučovanie hodiny v škole chýbajú, ale kto chcel a mal záujem, tak sa pozrel do toho aj doma, a podľa toho teda zmaturuje.



Lea, Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa


- Ústnej maturitnej skúšky sa veľmi nebojím, pretože som sa učila aj počas dištančného štúdia, bála som sa skôr písomných maturít, nakoľko testy z jazykov sú náročné a na tie sme sa pripravovali počas dištančného štúdia menej.

Dištančná forma vzdelávania bola veľmi pohodlná, ale nedá sa nahradiť kontaktom v škole. Prebrali sme menej učiva a v maturitnom ročníku toho bolo už na nás veľa.




Branislav, Technická stredná odborná škola, Stará Ľubovňa


- Očakával som, že maturitná skúška po týchto dvoch pandemických rokoch už príde, ale čakal som, že bude to obdobie dištančnej výučby trochu zohľadnené, napríklad, že budeme mať menej tém k maturite alebo budú nejako okresané otázky. Povedané jedným slovom, uľahčené. Maturity sa neobávam, ale dištančná výučba oproti prezenčnej bola omnoho náročnejšia a, myslím, že nám dosť vecí potrebných aj k maturitným skúškam uniklo.





Dobré rady 
pre maturantov
S prípravami môže maturantom napomôcť aj „Manuál spokojného maturanta“, ktorý nachystala Aliancia stredoškolákov. V interaktívnom dokumente sú zhromaždené rôzne materiály, ktoré sú nápomocné pri príprave na maturitu a študenti medzi nimi nájdu aj youtube kanály, podcasty, online platformy či vzorové testy, ktoré si môžu reálne vyskúšať.



Jana Blašková, foto: Edvin Fazekaš, archív študentov

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č 19 (18. máj 2022)

bottom of page