top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

ANKETA: Ako sa školy pripravujú na zmeny v stravovaní?

Updated: Jun 29, 2020


cloud

O obedoch zadarmo už vieme, že nebudú úplne grátis. Rodičia v Starej Ľubovni budú deťom doplácať 0,25 € na jeden obed. Samospráva školám vo svojej pôsobnosti vyčlenila 10 000 € na nevyhnutné opravy a iné potreby pre školské jedálne. Zisťovali sme v staroľubovnianskych ZŠ, aké nevyhnutné kroky budú robiť  v stravovacích zariadeniach.


Alžbeta Chamillová, Základná škola na Komenského ul.:


Museli sme zabezpečiť personálnu oblasť a materiálne vybavenie. Ale nemuseli sme sa špeciálne na túto zmenu pripravovať, pretože v našej škole viac ako 85?% detí na obedy chodilo. Doteraz to teda bolo okolo 550 stravníkov a od septembra rátame, že pribudne asi 100 nových. Zabezpečili sme si jednu novú pracovnú silu navyše, ktorú sme potrebovali tak či tak, lebo stav zamestnancov bol poddimenzovaný na takúto prevádzku a na takýto počet vydaných obedov. Kuchyňu máme v podstate novú, jedáleň máme kapacitne postačujúcu. Kúpili sme akurát nový konvektomat. Pomohla nám participácia zriaďovateľa, no časť sme financovali z nášho rozpočtu, keďže nás vyšiel na viac ako 10 000 €. U nás sa teda nič zásadné nedeje, žiaden príliv ani odliv žiakov v jedálňach neočakávame. Aj keď sa táto zmena prezentuje ako obedy zadarmo, čo nie sú, tak si myslím, že pre rodičov je to stále výhodné. Najväčší problém bude asi s logistikou vydávania, vyberania a odhlasovania jedla.


Peter Höger, Základná škola na Levočskej ul.:


Čo sa týka personálneho zabezpečenia, pomohli sme si cez úrad práce a zamestnali sme pomocnú silu cez projekt Pracuj v kuchyni. Vydávali sme doteraz približne 320 obedov, z toho 85?% boli deti, a nepredpokladáme nejaký prudký nárast stravníkov. Potrebovali by sme však nový konvektomat. Stojí až 13 000 € a s tým sú spojené aj úpravy v školskej jedálni, pretože kuchyňa bola naprojektovaná zhruba pre 300 stravníkov, takže máme problém finančne to vykryť. Hľadáme teda ešte ďalšie možnosti ako získať viac financií, pretože ďalšie rekonštrukcie s tým spojené, čo sa týka elektriky, odvodov, odpadu a vody, tiež predstavujú vysoké náklady. Na vydávanie obedov sme pripravení, spomínané technické problémy budeme musieť riešiť za pochodu.


Jaroslava Nováková, vedúca školskej jedálne, Základná škola Za vodou:


V prvom rade sme vsadili na informovanosť pre našich rodičov a stravníkov. Už v máji sme informovali na stránkach školy, čo prinesie novelizácia Zákona o dotáciách a že to určite nebudú obedy zadarmo. V júni sme zapracovali podrobné informácie do prihlášky na stravovanie pre všetkých žiakov školy a ponúkli sme rodičom i informatívne stretnutie. Zároveň sme s očakávaním nárastu stravníkov vytipovali na prevádzke najslabšie miesta a na základe toho spracovali požiadavky na samosprávu. V júli sme sa dozvedeli, že samospráva nám poskytne dotáciu 10 000- €. Hneď sme začali zabezpečovať konvektomat – multifunkčné zariadenie do kuchyne, ktoré nám pomôže lepšie zvládať prípravu jedál pre ZŠ a MŠ  a s tým spojené zmeny v prevádzke – rozvod elektriny, vody, odpadu a zmeny rozmiestnenia pracovných plôch. Všetky tieto zmeny sme museli zapracovať i do nového prevádzkového poriadku, ktorý musí mať každé zariadenie schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Pred začiatkom školského roka sme museli zabezpečiť i novšiu verziu počítačového programu na spracovanie stravného so zapracovaním všetkých zmien v platení.


Monika Maníková, Základná škola sv. Cyrila a Metoda:


Nemáme s tým problém, pretože doteraz nám na obedy chodilo skoro 90?% detí. Od nového školského roka pribudne približne 30. Nič mimoriadne sme nemuseli meniť. Dokúpil sa nejaký inventár, stoly a stoličky pre 15 detí. Nepotrebovali sme teda prijať ani novú pracovnú silu.


Σχόλια


bottom of page