top of page
  • Mário Veverka

Aktuálne: Klub dôchodcov oslávil 40-tku!

Updated: Jul 31, 2020

Klub dôchodcov v Starej Ľubovni oslavuje 40-te narodeniny. Pri tejto príležitosti ocenil primátor mesta jeho dve najstaršie členky – 96-ročnú Máriu Fiedorovú a o šesť rokov mladšiu p. Sumilasovú, ktorá do klubu vstúpila v r. 1985. Okrúhle jubiluem spríjemnila seniorom vlastná spevácka skupina Prameň, hudobným darčekom od Mesta bola pre nich skupina interpretujúca slovenskú populárnu pieseň 30. až 50. rokov 20. storočia –  Slovak Tango.


Fotogaléria zo slávnostnej schôdzi KD pri príležitosti osláv 40-teho výročia založenia klubu i mesiaca úcty k starším v Kine Tatra:


bottom of page