top of page
  • Mário Veverka

Aktuálne: Boooo!

Updated: Jul 31, 2020

Ľubovnianske strašidlá opäť raz budili strach 60-tka tých najväčších príšer, mátoh, krvilačných upírov, smrtiek, mŕtvol či iných tvorov zo záhrobia i z povrchu zemského sa totiž rozliezla po uliciach, aby v predvečer jamroku vystrašili Staroľubovňanov. A desiatka tých naj- si z tribúny odniesla aj cenu.  Záver tradičného podujatia centra voľného času  patril upáleniu najznámejšieho Ľubovnianskeho strašidla – kupca Gašpareka.


Viac v Ľubovnianskych novinách a vysielaní Ľubovnianskej televízie. 

Kommentarer


bottom of page