top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Ako to je s prístavbou balkónov na bytovkách?

Updated: Jun 24, 2020


DSC02310

Aj v Starej Ľubovni sa dajú registrovať samostatné prístavby balkónov na bytovkách. Niektorí sa pýtajú – môže sa to, je to bezpečné a legálne? Mesto aj kvôli regulovaniu takýchto individuálnych počinov vydalo manuál, podľa ktorého sa musí riadiť každý, kto si chce svoj byt vylepšiť o vonkajší balkón


Aj realizácia prístavby balkónu podlieha novele bytového zákona č. 283/2018 Z.z., ktorá je platná od 1. novembra 2018. „Tu nastali zmeny pri kompetenciách samosprávy pri výstavbe bytových domov, zmeny v hlasovaní na schôdzach, ale aj celkového výkonu správy. Tie sa dotýkajú aj balkónov a lodžií, ktoré v zmysle zákona patria k spoločným častiam domu, keďže sú prvkami vonkajšej konštrukcie obvodových múrov, prípadne strechy budovy. Nie je preto možné akýmkoľvek spôsobom samostatne a svojvoľne s nimi nakladať,“ vysvetlil Michal Žid z oddelenia výstavby mestského úradu. Samospráva pritom registruje stúpajúci záujem o vybudovanie balkónov k jednotlivým bytovým či nebytovým priestorom.


Posudzuje sa aj estetika balkónu


„V roku 2019 mesto vydalo deväť stavebných povolení na stavbu balkónov v bytových domoch,“ vyčíslila vedúca stavebného úradu Mária Fabianová.

Pre žiadateľov o prístavbu balkónov v bytových domoch v katastrálnom území mesta Stará Ľubovňa platí manuál, podľa ktorého je nutné zámer prístavby riešiť komplexne pre celý bytový dom, ďalej sa musí odsúhlasiť na riadne zvolanej schôdzi vlastníkov bytov. „Projektová dokumentácia je vypracovaná až po vydaní súhlasného záväzného stanoviska mesta. A to na základe žiadosti zaslanej na mestský úrad vrátane architektonickej štúdie. A realizácia prístavby jednotlivých balkónov je možná až po vydaní právoplatného stavebného povolenia,“ zdôraznil M. Žid. Ako doplnil, nemenej dôležité je aj posúdenie takejto prístavby z estetického hľadiska, keďže vlastníci bytov si zabezpečujú práce po vlastnej línii. „Často vidíme, že aj na jednom bytovom dome nájdeme balkóny s rozličným technickým a dizajnovým riešením. Aj celkový vzhľad bytového domu bol jedným z dôvodov, prečo je potrebné riešiť návrh komplexne pre celý bytový dom,“ dodal M. Žid.


Hrozia aj pokuty


Svojvoľne realizovať balkón sa neoplatí, mesto môže stavebníkov čiernych stavieb aj pokutovať. Sankcia sa tu môže vyšplhať až na 830 eur pre fyzické a 66 300 eur pre právnické osoby.

„Reguláciou prístavby balkónov samospráva nechce obmedziť právo vlastníkov, ktorí si chcú úpravami svoje byty vylepšiť, resp. zveľadiť. Chce len predísť prípadným problémom týkajúcim sa statiky, ohrozenia, prípadne obmedzenia vlastníckych práv ostatných vlastníkov bytov v dome a predovšetkým konať v súlade s platnou legislatívou,“ dodal primátor mesta Ľuboš Tomko.

DSC02309

Samostatných balkónov k bytovkám v meste pribúda, jeden si nedávno zrealizovali na Ul. 17. novembra. Bol podľa stavebného úradu riadne povolený.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 17 (28. apríl 2020) 


Comentários


bottom of page