top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Ako sa hospodári v lesoch Starej Ľubovne?Mestskí lesníci obhájili certifikát PEFC. Disponujú ním už desať rokov. Je dôkazom, že sa v lese hospodári na základe trvalo udržateľných princípov.


Audítori vyhodnocovali kritériá po piatich rokoch. Jednou z podmienok je prejsť na jemnejšie formy hospodárenia, trvalo udržateľné. „To znamená, že sa nevytvárajú holoruby, prihliada sa na prirodzenú obnovu drevín a umelá výsadba je obmedzená. Musíme dbať na hospodársku evidenciu, mať v poriadku vlastnícke vzťahy, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovávať biodiverzitu, to všetko podrobne sledujú audítori,“ vysvetlil Milan Sivuľka, vedúci strediska mestských lesov.


Dôležitým kritériom je aj práca s verejnosťou. „Tá zahŕňa skvalitňovanie prostredia v lesoparku. Snažíme sa, aby bol počas celého roka v dobrom stave. Nie vždy to však ide, kvôli vandalom. Preto musíme občas meniť niektoré časti zariadenia. Je to finančne, ale aj časovo náročné,“ uviedol M. Sivuľka. Snažia sa však ľudí usmerňovať a podľa jeho slov, lesopark naplno využívajú a čím ďalej si ho viac vážia.


Lesní hospodári musia taktiež postupovať podľa Programu starostlivosti o les, ktorý sa vypracováva na desať rokov. Za normálnych okolností, ak sa nevyskytnú neočakávané udalosti napr. kalamity, sa ním musia riadiť. „Aj na to ľudia z komisie pozerajú. Nemôžeme si svojvoľne vyrúbať päť hektárov lesa, ako si to mnohí predstavujú,“ objasnil M. Sivuľka.


S logom vyššia cena Jednou z výhod je aj ekonomický efekt. „Od jednej spoločnosti sme dostali bonus jedného eura za kubík, len vďaka certifikátu. S logom PEFC sa môžete stretnúť napr. na finálnych výrobkoch z dreva,“ dodal M. Sivuľka. Ak si kúpime drevo alebo výrobok s týmto označením, máme istotu, že les kvôli tomu netrpel.


Pri vyvážaní dreva je v dokladoch o pôvode dreva uvedené, že disponuje PEFC certifikátom a je teda z trvalo udržateľných lesov. Hlavne väčší odberatelia nadnárodných spoločností majú takúto požiadavku. Takisto rôzne projekty, ktoré sú podporované EÚ musia spĺňať túto podmienku.


foto: ĽTV


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 35 (22. september 2020)


Comments


bottom of page