top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Ako je to s pandemickým ošetrovným v januári?

Rodičia nemusia vypĺňať novú žiadosť o pandemické ošetrovné (OČRku), ak ju už v uplynulom roku podali. Počas celej krízovej situácie sa podáva len raz.Ak ste mali počas krízovej situácie, ktorá trvá od 12. marca 2020, priznaný nárok na pandemické ošetrovné, v tom prípade už novú žiadosť nepodávate. Stačí, keď na konci januára pošlete čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré nájdete na stránke www.socpoist.sk. „V prípade, ak poistenec počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadal, pošle žiadosť o pandemické ošetrovné a až koncom januára 2021 zašle aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné,“ informovala riaditeľka Sociálnej poisťovne v Starej Ľubovni Danka Matiová.

Pandemická PN


Len pripomíname, že postup pri vybavení pandemickej PN začína lekárom. Ten zašle do evidencie Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorú uznal z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. „Poistenec si následne sám vyplní elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské a hneď ju odošle. Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Cieľom tohto postupu je snaha Sociálnej poisťovne urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie ,péenky’ poistencovi. Je to najrýchlejší spôsob vybavenia pandemickej PN, a to bez rizikového osobného kontaktu i bez ďalšej telefonickej komunikácie,“ povedala D. Matiová.


KTO MÁ NÁROK?

Od 11. 1. sú niektoré prevádzky materských a základných škôl otvorené, preto majú na OČRku nárok rodičia, ktorí splnia nižšie uvedené podmienky:


1. - osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),

- osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,


2. nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).


foto: E. F.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 3 (27. január 2021)


bottom of page