top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Ako dopadli zápisy do základných škôl?

Zápisy budúcich prváčikov, ktoré prebiehali bez účasti detí, sú v Starej Ľubovni ukončené. Zdá sa, že v školách sú s aktuálnymi počtami spokojní.

Nad očakávania školy dopadol zápis v ZŠ na Levočskej ulici. Do budúceho školského roka tu zapísali 45 predškolákov. V predminulom roku ich bolo 40 a v minulom ešte o šesť menej. „Otvoríme dve triedy. Očakávali sme približne 40 budúcich prváčikov, pretože náš školský obvod nedisponuje veľkým počtom mladých rodín,“ zhodnotil riaditeľ školy Peter Höger, ktorého potešil fakt, že sa zapísalo aj 12 predškolákov zo siedmich obcí. „So zápisom sme spokojní, ale na druhej strane je to pre nás veľká výzva naplniť očakávania budúcich prváčikov a ich rodičov,“ dodal.


OČAKÁVALI VIAC

Nepatrný pokles zaznamenali pri zápise v ZŠ Za vodou. „Pre ďalší školský rok máme zapísaných 17 prvákov, ale dvaja z toho by chceli pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,“ skonštatovala Ivana Vresilovičová, zástupkyňa riaditeľa školy. V minulom školskom roku sa na tejto škole zapísalo 19 detí, rok predtým 18. Škola bude teda tradične otvárať jednu triedu prvákov a v nižšom počte vidí aj pozitívum. Podľa nej s menším počtom žiakov vzniká priestor pre kvalitnejší a individuálny prístup k žiakovi. Napriek tomu očakávali vyššie číslo. „Naša škola ponúka pestrý, vyprofilovaný školský vzdelávací program, anglický jazyk od 1. ročníka, kvalitných pedagógov, školu máme mimo rušného centra mesta v bezpečnom a zdravom prostredí. Veríme, že sa situácia môže do septembra ešte zmeniť,“ zhrnula I. Vresilovičová.


NEMOHLI ZAPÍSAŤ VŠETKÝCH

Pred tromi rokmi nastúpilo do ZŠ na Komenského ulici 82 a dvomi 92 žiakov. Rastúci trend prišiel aj v tomto roku. „Aktuálne sme pre nasledujúci školský rok zapísali 95 žiakov. Traja žiaci však budú ešte pokračovať v predškolskom vzdelávaní, teda majú odklad. Jedna žiačka bude vzdelávaná mimo územia SR a dvom zapísaným žiakom sa jeden školský rok budú venovať odborníci v špecializovanom školskom zariadení,“ ozrejmila riaditeľka Alžbeta Chamillová. V školskom roku 2021/22 tak otvoria v 1. ročníku štyri triedy. „Prvýkrát dopyt prevýšil naše možnosti, a teda nemohli sme vyhovieť všetkým záujemcom,“ dodala riaditeľka.


NÁRAST V PODSADKU

Stúpajúcu tendenciu pozorujú už niekoľko rokov v Podsadku. Bilancia zápisu na budúci školský rok tu predstavuje 52 detí. Rok predtým bolo žiakov 49, a to po 34 školákoch. Tentoraz plánujú otvoriť tri nové triedy.

V ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda majú zapísaných 38 žiakov. „O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole požiadalo päť žiakov. Aj napriek tomu v septembri otvoríme dve triedy, takže sme spokojní,“ povedala riaditeľka školy Monika Maníková.


foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 19 (19. máj 2021)コメント


bottom of page