top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Aj cesty v Podsadku potrebujú rekonštrukcie

Updated: Jul 22, 2020


Cesty v mestskej časti v Podsadku, ktoré sú permanentne podrobované kritike miestnych, nutne potrebujú rekonštrukcie. Mesto Stará Ľubovňa najnovšie zareagovalo na výzvu ministerstva vnútra, v rámci ktorej  by mohlo získať maximálne 15 tisíc eur na rekonštrukciu cesty smerom k rómskej osade.


„Dotácia je určená na podporu vybudovania, dobudovania a rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry – miestnych komunikácií, prístupových ciest a chodníkov k obydliam v marginalizovaných rómskych komunitách,“ vysvetlila Miriama Varcholová, z projektového referátu a ŠFRB tunajšieho MsÚ. Ako dodal na mimoriadnom rokovaní poslancov v júli prednosta MsÚ Aleš Solár, „v rámci tejto výzvy sa zvažovali viaceré možnosti a táto cesta je suverénne v najhoršom stave v Starej Ľubovni a keďže je možnosť získať finančné prostriedky na jej rekonštrukciu, rozhodli sme sa pre tento úsek.“ Celkové náklady na cestu od autobusovej zastávky k osade by sa mali vyšplhať na okolo 30 tisíc eur. Polovicu tak musí Mesto priložiť ešte zo svojej pokladnice. Poslanci s tým súhlasili, aj keď diskusia načrtla, že cesty v Starej Ľubovni sú všeobecne boľavým problémom, na mimoriadne zlý úsek na Vansovej ulici, upozornil poslanec Štefan Kožuškanič. Tentoraz ale samospráva chce získať zdroje z projektu, ktorý je špeciálne určený pre rómske komunity.

Po obnove tzv. starej cesty v Podsadku volajú miestni dlho. Upozorňujú na to, že po takejto dezolátnej trase musia chodiť už vyše 20 rokov.


Cítia sa ukrivdení Na to, že sa ale v tejto miestnej časti zabúda na minoritnú časť obyvateľstva, ktorá tiež žije v Podsadku, však upozorňujú občania často aj na mestských zastupiteľstvách. Rovnako dlhodobo žiadajú, okrem iného, kompletnú rekonštrukciu tzv. starej cesty, ktorá je v dezolátnom stave. „Tá je v pláne na rok 2017, ale na jej celkovú rekonštrukciu je potrebných okolo 50 – 60 tisíc eur,“ podotkol prednosta MsÚ. Zrejme tak budú musieť poslanci v budúcom roku zvažovať aj iné možnosti získania financií. Radnica pripúšťa pokračovanie veľkej rekonštrukcie miestnych komunikácií s úverom, tak ako sa robila v roku 2013 v centre mesta. Nateraz by, ak bude Mesto úspešné v projekte, mala byť na budúci rok opravená aspoň cesta k osade. Poslanec František Orlovský upozornil ale na to, že by sa mohla znehodnotiť po napájaní sa na kanalizáciu, ktorá tam bola dobudovaná a na ktorú sa zatiaľ nik z osady nenapojil. „Cez naše oddelenia riešime túto situáciu, vyzývame občanov, aby sa napojili, ale situácia v osade je tak zložitá, že je predpoklad, že sa nikto na kanalizáciu nenapojí,“ vysvetlil primátor Ľuboš Tomko. Iba pripomenieme, že kanalizácia v Podsadku sa dokončila v rámci štátneho projektu Dobudovanie kanalizácie v Starej Ľubovni – Podsadek, nové možnosti cestovného ruchu v hraničnom regióne  v roku 2005 a stála vyše 16 miliónov vtedajších Sk (okolo 500 tisíc eur). Mesto sa na nej podieľalo 5-timi percentami.


Aj „kulturák“ Projektové peniaze určené na rómske komunity chce radnica využiť aj pri kultúrnom dome v Podsadku. Reagovať plánuje na výzvu, ktorá by mala byť aktuálna v septembri t.r. a kde by sa Mesto mohlo uchádzať o grant, vďaka ktorému by sa mohla na „kulturáku“ zrekonštruovať strecha a obnoviť fasáda.  Otázkou naďalej ostáva  požiadavka miestnych, aby kultúrny dom neslúžil len pre potreby Komunitného centra. Na projektovú dokumentáciu pôjde  už vysúťažených 3 400 eur a celkovo na rekonštrukciu by Mesto mohlo získať okolo 250 tisíc eur. Foto: Eva Halamová 


Comments


bottom of page