top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

20 rokov s miestnymi médiami

Na sklonku uplynulého roka si Ľubovnianska mediálna spoločnosť (ĽMS) pripomenula 20 rokov svojej existencie. Na začiatky, míľniky, problémy spomínali a diskutovali aj o nových výzvach zamestnanci ĽMS spolu s vedením mesta a poslancami mestského zastupiteľstva.


Začiatky spoločnosti

V roku 2001 rozhodlo vtedajšie mestské zastupiteľstvo o spoločnom fungovaní miestnych médií, a to Ľubovnianskych novín vychádzajúcich od r. 1975 a televízie TDT. V spomínanom čase už fungovali noviny pod mestom, ktoré prevzalo úlohu vydavateľa kedysi okresných novín pod hlavičkou OV KSS. Televízia TDT bola pod MOKaŠ-om, teda mestskou organizáciou kultúry a športu. Novovzniknutá obchodná spoločnosť začala svoje fungovanie pod jednou strechou v januári 2002. V prvom roku fungovania krátko patrilo pod ĽMS aj Informačné centrum. Na začiatku pracovali v spoločnosti Daša Jeleňová, Anton Radič, Helena Musalová, Daniela Kravcová, Edita Oláhová, Ivana Greizingerová, Bibiána Kundľová, Monika Tančáková a Richard Klimek. ĽMS postupne zaznamenávala významný činnostný, ale aj ekonomický rozvoj, napríklad v roku 2007 prekročil hospodársky zisk sumu dva milióny slovenských korún. V tom čase mala spoločnosť deviatich stálych zamestnancov a ďalších externých spolupracovníkov. Tiež samostatné redaktorské tímy pre noviny a televíziu. Pre zaujímavosť, v roku 2008 dosiahli Ľubovnianske noviny najvyšší náklad, a to 2 650 výtlačkov týždenne.


Ďalšie kanály

Neskôr, pod vplyvom rôznych faktorov začalo dochádzať k okliešťovaniu počtu zamestnancov, kumulovaniu pracovných pozícií a ak premostíme do dneška, zamestnancom neúmerne pribudli ďalšie činnosti. Od vzniku ĽMS sa toho veľa zmenilo. Dvojtýždenné vysielanie televízie postupne prešlo na týždenné, noviny menili formát i grafiku, pribúdala činnosť na tvorbe ďalších informačných kanálov. Pribudla aj výroba online prenosov, vysielanie mestských zastupiteľstiev, ako aj množstva kultúrnych podujatí. Televízia prešla mnohými vizuálnymi i audio zmenami, začalo sa vysielať vo Full HD kvalite.


ĽMS sa vyznačuje vysokou fluktuáciou zamestnancov, mnohí sa posunuli na iné pozície – od hovorkýň po najmenej desiatich redaktorov v celoštátnych médiách. Spoločnosť dlhodobo plní aj nepísanú funkciu školiaceho pracoviska, študentom bolo vždy umožnené nadobúdať prax, čo stálo nemálo úsilia a času. Počas ostatných pandemických rokov spoločnosť ani raz neprerušila svoju činnosť. Pred ďalším obdobím stojí veľa výziev, a to ĽMS verí, že spoločne v spolupráci so zakladateľom.

ĽMS disponuje cenným archívom, hlavne televíznym, ktorý je nutné v budúcnosti z časti digitalizovať. Na sklonku roka spustila za aktuálnym vysielaním Ľubovnianskej televízie výber reportáží z archívu, v ktorom bude pokračovať aj v tomto roku.


red.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 1 (11. január 2023)

bottom of page