top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

11. marca sme si pripomenuli Deň mozgu

Updated: Jun 25, 2020


IMG_20191015_171910

Ako si trénovať pamäť?


Už od roku 1998 Európska aliancia DANA upriamuje pozornosť verejnosti aspoň jeden deň v mesiaci marec na ľudský mozog, ktorý je riadiacim centrom nervového systému. Mozog je predmetom skúmania generácií odborníkov stovky rokov a stále zostáva „krajinou neznáma.“ S mozgom úzko súvisí pamäť , ktorá je nevyhnutnosťou pre kognitívne činnosti a zdravý duševný vývoj človeka.


V posledných rokoch pozorujeme stúpajúci trend vzniku vzdelávajúcich organizácií, ktorých cieľom je starať sa o duševné zdravie a udržiavanie sviežosti a funkčnosti pamäti, čo sa dá dosiahnuť pravidelným tréningom.

A v čom teda spočíva význam „trénovania pamäti“? „V prvom rade by som chcela povedať, že sa veľmi nestotožňujem s výrazmi ako tréning pamäti a tréneri pamäti. Myslím si, že práve tieto termíny mnohých záujemcov odrádzajú od účasti na kurzoch, ktorých činnosťou je aktivovanie a „regenerácia“ pamäti. Dalo by sa to prirovnať k fyzickému cvičeniu. K udržaniu fyzickej kondície ľudia cvičia v posilňovni,  s činkami, hrajú tenis, behajú, bicyklujú a čo ja viem, čo ešte. Posilňovanie musíme dopriať aj pamäti, aby sme spomalili jej „starnutie“ a aby sme si ďalej rozširovali aj svoj vedomostný obzor,“ priblížila nám certifikovaná trénerka pamäti druhého stupňa Ivany Šipošovej (na fotografii vľavo). Ako dodala, pamäť by sme mohli prirovnať k pamäťovým inštitúciám ako knižnice, archívy, múzeá, galérie, atď. Informácie získavame, zaznamenávame a spracovávame, uchovávame a v prípade potreby si ich vytiahneme a použijeme. „Pri procese aktivovania pamäti je dôležité využiť v čo najväčšej miere kombináciu obnovy psychických zážitkov a motorických úkonov. Toto sa dá realizovať pomocou rôznych pomôcok, ako sú rozmanité obrázky, slovníky, encyklopédie, písomné testy od najjednoduchších k zložitejším a jednoduchými fyzickými cvičeniami, pri ktorých sa dajú použiť loptičky, stužky, nafukovacie balóny, rozmanité geometrické útvary, vône, atď. Veľmi uznávanou a obľúbenou je metóda reminiscencie – spomienok. V rámci možností je dobré využiť aj novodobé technické vymoženosti, ale veľmi obozretne vzhľadom na zdravotný stav účastníkov, napr. v prípade epileptikov je nevhodné používať počítače,“ vysvetlila I. Šipošová.


TREBA ZAČAŤ HNEĎ


Mnohí považujú za tréning aj lúštenie krížoviek, sudoku a iných podobných hlavolamov. Podľa trénerky pamäti je to tiež výborné, ale nestačí. „Lúštením hlavolamov aktivujeme a posilňujeme len ľavú hemisféru mozgu. Pamäť funguje dobre vtedy, keď je činnosť hemisfér vyvážená. Je to presne ako s telom. Keď posilňujeme len ľavou rukou, tak tá bude silnejšia a sval na nej vypracovanejší.“


A kedy je dobré začať s tréningami pamäti a pre ktoré vekové kategórie je táto činnosť najvhodnejšia? „Začať treba hneď. Jedným z desatoro je: „Začnime trénovať svoj mozog už teraz, aby sme sa naň mohli spoľahnúť neskôr.“ Tréning pamäti je vhodný pre všetky vekové kategórie, počnúc deťmi predškolského veku až po seniorov. V tejto činnosti nezanedbávame ani ľudí s rôznym postihnutím. V súčasnosti vypracovávam metodiku pre nevidiacich a slabozrakých klientov na podnet pána Františka Hasaja, riaditeľa Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči,“ povedala M. Šipošová, podľa ktorej treba pripomenúť aj to, že si treba dávať pozor na hlavu. Strážiť ju pred úrazmi, vyhýbať sa drogám, alkoholu a nadmernému užívaniu liekov a, samozrejme, venovať pozornosť zdravej výžive a pohybu na čerstvom zdravom vzduchu. „Znie to už ako klišé, ale bez dodržiavania uvedených zásad to jednoducho nejde,“ dodala I. Šipošová.


Foto: Miriama Sekelská


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 10/2020 (17. marec 2020)


Comments


bottom of page